Administracja Katowice

Administracja KATOWICE
Siedziba Administracji Katowice Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o. mieści się w Katowicach  przy ul. Brzozowej 13a.

Telefon : 32/353-20-83

Biura Administracji czynne są  od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00

Administracja Katowice wchodzi w skład struktur organizacyjnych Spółki od 30 września 2009 roku. To pierwsza Administracja, która jest efektem połączenia działającej od 1995 do 2009 roku Spółki Mieszkaniowej „Katowice” Sp. z o. o. ze Spółką Mieszkaniową „Kleofas” Sp. z o. o. Swoim działaniem obejmuje zasoby zlokalizowane Katowicach w dzielnicach Bogucice i Zawodzie, stanowiące własność Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. K.W.K. „Murcki – Staszic” oraz Wspólnot Mieszkaniowych. Administracja zarządza 125 budynkami mieszkalnymi, w których znajduje się 1389 mieszkań. Wiele z nich, pochodzących z przełomu XIX i XX wieku, ma wartość zabytkową i są objęte nadzorem konserwatora zabytków. Wykonanie zaplanowanych prac remontowych w tych budynkach, wymaga więc zgody Miejskiego Konserwatora Zabytków. W rejonie działania Administracji Katowice powstały 22 Wspólnoty Mieszkaniowe, z których 20 zleciło zarządzanie Spółce. W celu poprawy stanu technicznego własnych nieruchomości, Wspólnoty coraz częściej korzystają z kredytów, którymi finansują zarówno konieczne prace remontowe, jak i coraz częściej prace termomodernizacyjne. Remonty substancji mieszkaniowej będącej własnością Kopalni są natomiast częściowo finansowane przychodami z wynajmu 20 lokali użytkowych i 102 garaży. Działania administracji koncentrują się również na podnoszeniu estetyki otoczenia. Dbałość o utrzymanie czystości, ładu i porządku jest niezwykle istotna w kontekście tego, że nieruchomości te sąsiadują z centralnymi dzielnicami miasta. W ich pobliżu, na terenie dawnej Kopalni Katowice, powstaje nowy obiekt kulturalny – Muzeum Śląskie. Stawia to przed Administracją nowe wyzwania. Poprawa stanu technicznego budynków w tym rejonie oraz ich estetyka będzie jeszcze ważniejsza.