ŚDSM / Nieruchomości do sprzedaży i wynajmu

Nieruchomości do sprzedaży i wynajmu

Działka, Katowice, Białobrzeska 2

Oferta wynajmu

do schowka

Katowice, Białobrzeska 2

Powierzchnia: 14238.00m2

Oferta

Numer oferty: działka Białobrzeska

Tryb sprzedaży: Przetarg ustny nieograniczony

Działka

Rodzaj działki: rekreacyjna

Powierzchnia: 14238.00

Opis dodatkowy

OFERUJEMY DO DZIERŻAWY

Nieruchomość gruntowa zabudowana, położona przy ul. Białobrzeskiej 2 w Katowicach, obejmująca działki gruntu o numerach 1134/57 oraz 198/42, o łącznej powierzchni 14 238 m2, wpisana do księgi wieczystej nr  KA1K/00042325/2.

Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest budynkiem hotelowo – gastronomicznym (stanowiącym odrębną nieruchomość) pod nazwą „Zajazd Pod Wzgórzem Wandy” oraz 7 kortami tenisowymi.

Dla terenu, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość nie został opracowany Miejscowy Plany Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice – Uchwała nr XXI/483/2012 Rady Miasta Katowice z dnia 25 kwietnia 2012r. – opisywana nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem Zu/U1 – obszary zieleni urządzonej i usług rekreacji.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Dział Restrukturyzacji Majątku Mieszkaniowego pod nr telefonu: 32/781-66-16 wew. 56 lub 57.

Opiekun oferty

Agata Cupiał-Szurka

Telefon: 32/ 781-66-16 w. 57

e-mail: aszurka@sdsm.pl

Godziny kontaktu:

Pn: od 08:00 do 15:00
Wt: od 08:00 do 15:00
Śr: od 08:00 do 15:00
Cz: od 08:00 do 15:00
Pt: od 08:00 do 15:00