Przejdź do głównej treści
Otwiera się w nowym oknie
Zgłoś Awarię
Oferta wynajmu
Katowice, Żeleńskiego 82b
Typ oferty
Garaż
Powierzchnia
17.80 m²
Tryb postępowania
Konkurs z licytacją stawki czynszowej
Stawka czynszowa (za 1m2)
9,00 zł

Garaż

Konstrukcja
w budynku mieszkalnym

Dodatkowy opis

Konkurs na najem garażu położonego przy ul. Boya-Żeleńskiego 82B
w Katowicach  w terminie od dnia 14.09.2023r. do dnia 29.09.2023r.

- stawka czynszu: 9,00 zł/m2          wadium:  160,20 zł        postąpienie: 1,00 zł

- powierzchnia użytkowa lokalu: 17,80 m² 

 Piętro: parter

Spółka zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku:

a) zwłoki w zapłacie czynszu wynoszącej ponad dwa okresy płatności,

b) wykorzystywania przez Oferenta przedmiotu najmu w sposób sprzeczny z umową i przeznaczeniem przedmiotu najmu, a także dewastacji przedmiotu najmu i jego podnajmowania bez zgody Spółki,

c) rażącego naruszania przez Wnioskodawcę innych postanowień umowy.

Oferent zobowiązany jest do wpłacenia wadium w wysokości, które zostały określone w ogłoszeniu, przelewem bankowym na konto Spółki tj. Bank PKO S.A O/Katowice nr 26 1020 2313 0000 3102 0521 5258.

Kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami i potwierdzeniem wpłaty wadium należy złożyć w siedzibie Spółki najpóźniej w ostatnim dniu konkursu do godziny 14:30.

Wniosek należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem "KONKURS NA NAJEM GARAŻU" (imię i nazwisko oraz adres garażu którego dotyczy wniosek).

Oględziny garażu możliwe w terminie konkursu, wyłącznie w dni robocze po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem Obsługi Nieruchomości w Administracji Murcki przy ul. Kściuczyka 3B w Katowicach, tel. 32/ 209-40-04.  Informacji na temat stanu technicznego lokalu udziela Administracja.

Informacji merytorycznych w przedmiocie procedury wynajmu udziela Dział Gospodarowania Nieruchomościami w Spółce pod numerem telefonu: 32/ 781-66-16 wew. 168 lub 665 788 784.

https://www.sdsm.pl/konkurs-na-najem-garazy-2

https://www.sdsm.pl/z-konkursu-2

 

Opiekun oferty

Godziny kontaktu
  • Poniedziałek: 07:00 - 15:00
  • Wtorek: 07:00 - 15:00
  • Środa: 07:00 - 15:00
  • Czwartek: 07:00 - 15:00
  • Piątek: 07:00 - 15:00
  • Sobota: Nieczynne
  • Niedziela: Nieczynne