ŚDSM / Ogłoszenia aukcyjne / Działki / Działka przy Kściuczyka w Katowicach- ekspozycja stała

Działka przy Kściuczyka w Katowicach- ekspozycja stała

 OFERUJEMY DO SPRZEDAŻY

PRAWO UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO ZABUDOWANEJ DZIAŁKI GRUNTU

NR 507/57 O POWIERZCHNI 364 M2

POŁOŻONEJ W KATOWICACH PRZY ULICY KŚCIUCZYKA

- użytek „Ba”         - KW KA1K/00128292/8      - k. m. 22,      - obręb Górne Lasy Pszczyńskie,            - dzielnica:  Murcki

 

Obszar, na którym zlokalizowana jest działka objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (Uchwała  Nr XXXVI/737/05 Rady Miasta Katowice z dnia 31.01.2005r.). Zgodnie z ustaleniami ww. planu teren ten oznaczony został symbolem MW – obszar zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Na działce znajduje się stacja transformatorowa stanowiąca, w myśl art. 49 § 1 kc urządzenie będące odrębnym od gruntu przedmiotem własności oraz fragment drogi dojazdowej do działki nr 674/57, na której znajduje się wspólnota mieszkaniowa. Dojazd do przedmiotu przetargu - działki 507/57 nie jest uregulowany – brak ustanowionej służebności.

W przypadku zainteresowania zakupem przedmiotowej nieruchomości, rozpoczęta zostanie procedura przetargowa.

Szczegółowych informacji udziela Dział Gospodarowania Nieruchomościami pod numerami telefonów: 32 781 66 16 w. 137, lub kom. 665-664-235.