ŚDSM / Ogłoszenia o przetargach / Działki / Działka przy ul. Oświęcimskiej w Rudzie Śląskiej

Działka przy ul. Oświęcimskiej w Rudzie Śląskiej

                                                                                                        

PRZETARG ZOSTANIE OGŁOSZONY WKRÓTCE.  

 

  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Oświęcimska.jpg Oświęcimska.jpg 422.33KB Oświęcimska.jpg pobierz

                    

Opis nieruchomości:

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Rudzie Śląskiej, w rejonie autostrady A4 i ul. Oświęcimskiej, oznaczona geodezyjnie jako działki nr 2339/205, 3272/199, 658/48, 660/48 i 987/48 obręb Kochłowice, o łącznej powierzchni 25 746 m2, wpisanej do księgi wieczystej nr GL1S/00052852/4. Właścicielem w/w nieruchomości jest Skarb Państwa, użytkownikiem wieczystym jest Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. Teren o zróżnicowanej wysokości. We wschodniej części nieruchomości znajduje się fragment byłego boiska do rugby. Zachodnia część nieruchomości to teren nasypowy, z widocznymi odpadami pogórniczymi. Przez północno – wschodnie naroże działki nr 987/48 przebiega podziemny kabel teletechniczny.

Nieruchomość położona jest bezpośrednio przy autostradzie A4 i ulicy Oświęcimskiej, bez możliwości zjazdu.
Uwaga: Przedmiotowa nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.

Uwarunkowania planistyczne:

Dla terenu, na którym położone są przedmiotowe działki obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami MPZP miasta Ruda Śląska (Uchwała nr 314/XVII/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.09.2007) przedmiotowe działki usytuowane są na obszarze oznaczonym symbolem
ZP3 – teren zieleni urządzonej wraz z usługami.