ŚDSM / Harmonogram Przeglądów

Harmonogram Przeglądów

Informujemy, iż w związku z  zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, mając na celu wdrożenie działań profilaktycznych związanych z możliwością ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19, podjęto decyzję o wstrzymaniu, do odwołania, wszelkich prac wymagających wizyt w  lokalach  mieszkalnych (obowiązkowe kontrole stanu technicznego instalacji gazowych, przewodów kominowych, oraz instalacji elektrycznych). Będą Państwo na bieżąco informowani o podejmowanych działaniach oraz terminach wznowienia wykonywania przeglądów.Pięcioletni i roczny przegląd budowlany

Pięcioletni przegląd instalacji elektrycznej.

Pięcioletni przegląd instalacji odgromowej.

Roczny przegląd instalacji gazowej.

Roczny przegląd przewodów kominowych.