ŚDSM / Ogłoszenia o przetargach / Lokale użytkowe / INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI NABYCIA NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ PRZY UL ZAŁĘSKIEJ

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI NABYCIA NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ PRZY UL ZAŁĘSKIEJ

Śląsko - Dąbrowska   Spółka Mieszkaniowa Spółka z o. o.
z siedzibą pod adresem: ul. Gliwicka 204,  40-860 Katowice,   kapitał zakładowy: 125 030 600,00  zł
NIP 634-12-60-857,  Regon 273021217,
Sąd Rejonowy Katowice –Wschód w Katowicach: KRS 0000077664
INFORMUJE
o możliwości nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości obejmującej działki oznaczone geodezyjnie numerami
5/3 i 17/13 (obręb 0003, KM 16) zabudowanej wolnostojącym budynkiem użytkowym (lokal użytkowy), położonej
przy ul. Załęskiej w Katowicach

 

Opis działek nieruchomości:

 Nieruchomość usytuowana jest na terenie zabudowanym budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi – niskimi blokami mieszkalnymi wzniesionymi w latach 70-tych XX wieku.

  1. Obręb 0003 Dz. Ligota.
  2. Dla przedmiotowego terenu uchwalono Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Uchwała Nr XXXIX/888/13 Rady Miasta Katowice z dnia 30 lipca 2013r. – przeznaczenie w planie 1 MW/ZP – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z towarzyszącą zielenią urządzoną.
  3. Przeznaczenie w Planie: Obecnie działki nie posiadają dostępu do drogi publicznej.
Warunki sprzedaży:

Zbycie nieruchomości może nastąpić wyłącznie w drodze przetargu nieograniczonego w formie licytacji ustnej. W przypadku wyrażenia zainteresowania nabyciem nieruchomości przez potencjalnego nabywcę, Spółka rozpocznie przygotowania
do przeprowadzenia procedury przetargowej.

 

Powyższe ogłoszenie ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.

Informacji merytorycznych w przedmiocie najmu udziela Dział Gospodarowania Nieruchomościami pod numerem telefonu: 32/ 781-66-16 wew. 127 lub 698 641 906.