ŚDSM / Ogłoszenia o przetargach / Lokale użytkowe / INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI NAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH - SZOPIENICKA 27 W KATOWICACH

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI NAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH - SZOPIENICKA 27 W KATOWICACH

Śląsko - Dąbrowska   Spółka Mieszkaniowa Spółka z o. o.
z siedzibą pod adresem: ul. Gliwicka 204,  40-860 Katowice,   kapitał zakładowy: 125 030 600,00  zł
NIP 634-12-60-857,  Regon 273021217,
Sąd Rejonowy Katowice –Wschód w Katowicach: KRS 0000077664
INFORMUJE
o możliwości najmu lokali użytkowych
położonych w Katowicach przy ul. Szopienickiej 27

 

Lokale użytkowe usytuowane są na parterze 5-klatkowego bloku mieszkalnego położonego, w rejonie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Bezpośrednie sąsiedztwo lokali stanowią podstawowe punkty usługowe, a także tereny zieleni – las. Dalsze sąsiedztwo stanowi osiedle Nikiszowiec.

Opis lokali:
Lokal użytkowy nr LU 27/1

Powierzchnia
 (w m2)

Instalacje

Piętro

Ilość pomieszczeń

Dotychczasowy sposób
użytkowania lokalu

171,52

Wodno-kanalizacyjna, elektryczna, CO, CWU

Parter

13 pomieszczeń

Sklep spożywczy

Lokal użytkowy nr LU 27/3

Powierzchnia
 (w m2)

Instalacje

Piętro

Ilość pomieszczeń

Dotychczasowy sposób
użytkowania lokalu

407,82

Wodno-kanalizacyjna, elektryczna, CO, CWU

Parter

26 pomieszczeń

Sklep spożywczy

Warunki najmu:

Warunki umowy najmu, w tym koncepcja sposobu wykorzystania lokali , a także stawka czynszu będą przedmiotem ustaleń z potencjalnym oferentem.   

 

Powyższe ogłoszenie ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.

 

Informacji merytorycznych w przedmiocie najmu udziela Dział Gospodarowania Nieruchomościami pod numerem telefonu: 32/ 781-66-16 wew. 127 lub 698 641 906.

 

Oględziny lokali możliwe są wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem Obsługi Nieruchomości w Administracji Wieczorek z siedzibą w Katowicach przy ul. Krawczyka 3 (tel. 32/353-30-88).

 

UWAGA! Oględziny lokali możliwe są wyłącznie w godzinach pracy Administracji, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.00 do 15.00.