ŚDSM / Ogłoszenia o przetargach / Lokale użytkowe / INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI NAJMU PAWILONU HANDLOWEGO - MYSŁOWICKA 37B W KATOWICACH

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI NAJMU PAWILONU HANDLOWEGO - MYSŁOWICKA 37B W KATOWICACH

Śląsko - Dąbrowska   Spółka Mieszkaniowa Spółka z o. o.
z siedzibą pod adresem: ul. Gliwicka 204,  40-860 Katowice,   kapitał zakładowy: 125 030 600,00  zł
NIP 634-12-60-857,  Regon 273021217,
Sąd Rejonowy Katowice –Wschód w Katowicach: KRS 0000077664
INFORMUJE
o możliwości najmu lokalu użytkowego (pawilonu handlowego)
wraz z przyległym terenem
położonym w Katowicach przy ul. Mysłowickiej 37b

 

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa  Sp. z  o.o. informuje, o możliwości najmu pawilonu handlowego o powierzchni użytkowej 775,46 m2 położonego w Katowicach, na terenie Giszowca, w rejonie skrzyżowania ulic Mysłowickiej i Szopienickiej, wraz z przyległym terenem obejmującym działkę nr 3586/55 oraz część działki nr 3584/55.

 

Nieruchomość usytuowana jest na terenie zabudowanym budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi – niskimi blokami mieszkalnymi wzniesionymi w latach 70-tych XX wieku.

 

Opis pawilonu handlowego:

Obiekt parterowy, częściowo podpiwniczony, ściany murowane, stropodach żelbetowy, kryty papą. Na poziomie parteru usytuowana jest sala sprzedaży z zapleczem magazynowym i socjalnym. Na poziomie piwnicy zlokalizowane są pomieszczenia magazynowe i techniczne.

 

Powierzchnia użytkowa: 775,46 m2, w tym:

   - parter:    595,29 m2,

   - piwnica: 180,16 m2.

Opis działek 3586/55 i 3584/55:

- Obręb 0008 Mysłowice Las.

- Dla przedmiotowego terenu brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

- Przeznaczenie w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice: MN 3 – obszar zabudowy mieszkaniowej niskiej.

- Na działce 3584/55 zlokalizowane są parking oraz boisko o utwardzonej nawierzchni.

- Wschodnia część działki 3584/55 stanowi przedmiot dzierżawy i jest użytkowana przez sąsiednią wspólnotę mieszkaniową.

Warunki najmu:

Warunki umowy najmu, w tym koncepcja sposobu wykorzystania lokalu, powierzchnia terenu przyległego i zasady jego zagospodarowania, a także stawka czynszu będą przedmiotem ustaleń z potencjalnym oferentem.   

 

Powyższe ogłoszenie ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.
 

Informacji merytorycznych w przedmiocie najmu udziela Dział Gospodarowania Nieruchomościami pod numerem telefonu: 32/ 781-66-16 wew. 127 lub 698 641 906.