ŚDSM / Ogłoszenia o przetargach / Lokale użytkowe / INFORMACJA O PLANOWANYM WYNAJMIE - MYSŁOWICKA 37B

INFORMACJA O PLANOWANYM WYNAJMIE - MYSŁOWICKA 37B

Śląsko - Dąbrowska   Spółka Mieszkaniowa Spółka z o. o.
z siedzibą pod adresem: ul. Gliwicka 204,  40-860 Katowice,   kapitał zakładowy: 125 030 600,00  zł
NIP 634-12-60-857,  Regon 273021217,
Sąd Rejonowy Katowice –Wschód w Katowicach: KRS 0000077664
INFORMUJE
o planowanym postępowaniu ofertowym na wynajem lokalu użytkowego (pawilonu handlowego)
wraz z przyległym gruntem
położonych w Katowicach przy ul. Mysłowickiej 37b

 

Przedmiot najmu obejmuje:

Budynek stanowiący lokal użytkowy (pawilon handlowy), o powierzchni 779,85 m2,

Działkę gruntu nr 3586/55, na której pawilon jest posadowiony.

Opis pawilonu handlowego:

Obiekt parterowy, częściowo podpiwniczony, ściany murowane, stropodach żelbetowy, kryty papą.

Powierzchnia użytkowa: 779,85 m2, w tym:

 - parter:     592,90 m2,

 - piwnica: 186,95 m2.

Opis działki 3586/55:

- Działka gruntu o nieregularnym kształcie. Teren płaski.

- Obręb 0008 Mysłowice Las.

- Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

- Przeznaczenie w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice:

  MN 3 – obszar zabudowy mieszkaniowej niskiej.

 

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa  Sp. z  o.o. informuje, że pawilon handlowy wraz z gruntem jest obecnie przedmiotem umowy najmu, która wygasa w dniu 31.08.2018r.  

 

Powyższe ogłoszenie ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego, nie jest także zaproszeniem do składania ofert najmu, ani zaproszeniem do negocjacji.

 

Informacji merytorycznych w przedmiocie najmu oraz informacji o terminie wszczęcia postępowania ofertowego udziela Dział Gospodarowania Nieruchomościami pod numerem telefonu: 32/ 781-66-16 wew.  57 lub 698 641 906.