ŚDSM / Praca / Kierownik Administracji

Kierownik Administracji

Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o.

www.sdsm.pl

poszukuje

Kierownik Administracji

Miejsce pracy: KATOWICE

 

Zakres obowiązków Kierownika Administracji, obejmuje w szczególności:

Całokształt działalności Administracji określonej w zakresach działania podległych bezpośrednio komórek organizacyjnych w tym: Sekcji Obsługi Nieruchomości, Sekcji Techniczno-Remontowej, Sekcji Czynszowo-Windykacyjnej, Sekcji Wspólnot Mieszkaniowych

Zadania, m.in.:

 • organizacja pracy Administracji,
 • zarządzanie podległym zespołem pracowników,
 • współudział w procesie tworzenia planów działania w zakresie pracy podległej Administracji oraz nadzór nad ich realizacją,
 • przygotowywanie analiz, zestawień, raportów na potrzeby Zarządu Spółki,
 • kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy,
 • nadzór nad przestrzeganiem obowiązujących w firmie regulaminów i instrukcji,
 • działania marketingowe w celu pozyskania nowych klientów,
 • dbanie o dobry kontakt z Klientem,
 • współpraca z zarządami i członkami Wspólnot Mieszkaniowych,
 • prowadzenie zebrań Wspólnot Mieszkaniowych.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, preferowane studia z zakresu gospodarowania nieruchomościami;
 • udokumentowany minimum 3 – letni staż pracy (w tym min. 2 letni na podobnym stanowisku),
 • doświadczenie w zarządzaniu wspólnotami mieszkaniowymi będzie dodatkowym atutem;
 • zdolności organizacyjne i zarządcze;
 • biegła znajomość obsługi MS Office, w szczególności MS Excel i MS Word;
 • znajomość kodeksu spółek handlowych;
 • podstawowa wiedza z zakresu BHP i prawa pracy;
 • znajomość przepisów prawa w zakresie gospodarki i zarządzania nieruchomościami oraz przepisów prawa budowlanego;
 • komunikatywność, otwartość, kreatywność, dynamizm w działaniu;
 • odpowiedzialność i umiejętności organizacyjne;
 • umiejętność zarządzania czasem;
 • kompetencje managerskie. 

Oferujemy:

 • umowę o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • niezbędne narzędzia pracy,
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności,
 • możliwość rozwoju i zdobywania doświadczeń,
 • zatrudnienie na umowę o pracę.

  Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych wraz z klauzulą o treści:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i wizerunku umieszczonego w tekście CV w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w trakcie bieżącego ogłoszenia rekrutacyjnego oraz przyszłych do 12 m-cy od daty złożenia moich danych.”

  na adres: rekrutacja@sdsm.pl

  Informujemy, że rozpatrywane będą wyłącznie oferty zawierające ww. klauzulę.