Konduktorska

Śląsko - Dabrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. oferuje do sprzedaży:

prawo użytkowania wieczystego działki gruntu o numerze geodezyjnym 22/33 o powierzchni 1 638,00 m2

położonej w Katowicach przy ulicy KONDUKTORSKIEJ

 

- użytek „B”             - KW KA1K/00039615/8               - k. m. 13,                 - dzielnica:  Bogucice - Zawodzie

Zgodnie z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (uchwała nr XVI/314/07 Rady Miasta Katowice z 24.09.2017r.) przedmiotowa działka oznaczona jest symbolem MU – obszar zabudowy mieszkaniowo – usługowej. Obszar na którym znajduje się działka nr 22/33 objęty jest uchwałą nr XXX/694/12 Rady Miasta Katowice z dnia 19.12.2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Katowice Północ Eko – Miasto”.

 

Przez przedmiotową nieruchomość przebiegają sieci przesyłu: gazowa, teletechniczna, kanalizacyjna, elektroenergetyczna i wodociągowa

Konsekwencją zawarcia umowy sprzedaży będzie rozpoczęcie ustanowienia na nieruchomości służebność drogi koniecznej polegającej na prawie przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnych właścicieli, wieczystych użytkowników i posiadaczy działek nr 22/18, 22/19 wpisanych do KW nr KA1K/00114991/7 oraz nr 22/31 wpisanej do KW nr KA1K/001233/2.

Przedmiotowy szlak służebności gruntowej o powierzchni 153 m2 pokrywa się z istniejącą drogą wewnętrzną o szerokościach :

- 4,80 m wjazd od ul. Konduktorskiej,

- 3,20 m dojazd do posesji Al. Korfantego 133,

- 4,00 m dojazd do posesji Al. Korfantego 131a

Mapa określająca szlak służebności drogi koniecznej oraz przebieg sieci przesyłu dostępna jest do wglądu   w siedzibie Spółki – w Dziale Gospodarowania Nieruchomościami.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Dział Gospodarowania Nieruchomościami pod nr telefonu: 698-641-906.

  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
konduktorska 1.jpg konduktorska 1.jpg 192.02KB konduktorska 1.jpg pobierz
Konduktorska.jpg Konduktorska.jpg 406.61KB Konduktorska.jpg pobierz