Kopalniana 7

Śląsko - Dabrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. oferuje do sprzedaży:

prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Katowicach
przy ul. Kopalnianej 7-7a,  wraz z prawem własności budynku

 

       - KW KA1K/00042778/2               - k. m. 31,                 - dzielnica:  Bogucice - Zawodzie

 

Opis działki nr 2/10 – powierzchnia 954 m2, działka w przeważającej części nie jest ogrodzona. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Na działce znajduje się budynek niemieszkalny o powierzchni użytkowej 380,03 m2.

Dla terenu, na którym położona jest działka nr 2/10 brak jest Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice przedmiotowa działka leży na obszarze oznaczonym jako: U/Zu4 – obszary zabudowy usługowej z zielenią urządzoną.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Dział Gospodarowania Nieruchomościami pod nr telefonu: 698-641-906.

  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kopalniana 7 Kopalniana 7 169.58KB Kopalniana 7 pobierz