Krakowska

OFERUJEMY DO SPRZEDAŻY

PRAWO UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIEZABUDOWANEJ DZIAŁKI GRUNTU

NR 1431/6 O POWIERZCHNI 1272 M2 POŁOŻONEJ W KATOWICACH PRZY ULICY KRAKOWSKIEJ

- użytek „B”      - KW KA1K/00012825/8        - k. m. 1,        - obręb 0006 Szopienice,      - dzielnica:  Szopienice

 

Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Katowice, przedmiotowa działka położona jest terenie oznaczonym symbolem 07U -  tereny zabudowy usługowej.

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w trybie przetargu ustnego.

Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem Obsługi Nieruchomości   w Administracji Wieczorek, ul. Krawczyka 3 w Katowicach tel.: 32 353 30 88.

 

Szczegółowych informacji udziela Dział Gospodarowania Nieruchomościami pod numerami telefonów: 32 781 66 16 w. 44, 57 lub kom. 728 350 017.