ŚDSM / Ogłoszenia o przetargach / Ogloszenie termomodernizacja Zamkowa

Ogloszenie termomodernizacja Zamkowa

Śląsko Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. jako zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej „Zamkowa 18-50” w Katowicach ogłasza przetarg na roboty związane z termomodernizacją budynków mieszkalnych, tj. : Wykonanie prac termomodernizacyjnych budynków mieszkalnych przy ul. Zamkowej 18a-18c, 22a-22c, 24, 26, 28, 30, 32-32b, 34-34a, 36-36b, 38-38a, 40-40b, 42-42a, 44-44b, 46-46a, 48-48a, 50-50a w Katowicach wraz z robotami towarzyszącymi wynikającymi z projektów budowlanych rozszerzonymi o roboty związane z wykonaniem podłączenia kanalizacji deszczowej z budynków mieszkalnych przy ul. Zamkowej 18a-18c, 22a-22c, 32-32b, 34-34a, 36-36b, 38-38a, 40-40b, 42-42a, 44-44b, 46-46a, 48-48a, 50-50a do głównych ciągów kanalizacji deszczowej, wykonaniu okablowania monitoringu obejmujący polem widzenia teren budynków mieszkalnych przy ul. Zamkowej 18a-18c, 22a-22c, 24, 26, 28, 30, 32-32b, 34-34a,  36-36b, 38-38a, 40-40b, 42-42a, 44-44b, 46-46a, 48-48a, 50-50a w Katowicach oraz pełnej obsłudze ornitologicznej w zakresie min.: przygotowania wniosku do RDOŚ, montażu budek lęgowych, nadzorze ornitologicznym, likwidacji nisz lęgowych – zgodnie z audytami, wykonaną dokumentacją projektową i przedmiarami robót.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 14.02.2020r do godz. 14.30 w siedzibie Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o. ADMINISTRACJA WIECZOREK Katowice 40-423 ul. Krawczyka 3.

Materiały przetargowe wraz ze szczegółowymi warunkami przetargu dostępne są poniżej.

Osobami upoważnionymi do kontaktu z oferentem są :

- Stanisław Karolczyk nr tel 32 353-30-88 wew. 805 lub skarolczyk@sdsm.pl

- Katarzyna Urbańczyk nr tel 32 353-30-88 wew. 804 lub kurbanczyk@sdsm.pl

 

  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Przedmiar robót podłączenie kanalizacji deszczowej Zamkowa.pdf Przedmiar robót podłączenie kanalizacji deszczowej Zamkowa.pdf 3.72MB Przedmiar robót podłączenie kanalizacji deszczowej Zamkowa.pdf pobierz
zamkowa edytowalnie.zip zamkowa edytowalnie.zip 594.23KB zamkowa edytowalnie.zip pobierz
zamkowa part 1.zip zamkowa part 1.zip 42.98MB zamkowa part 1.zip pobierz
zamkowa part 2.zip zamkowa part 2.zip 39.98MB zamkowa part 2.zip pobierz
zamkowa part 3.zip zamkowa part 3.zip 43.24MB zamkowa part 3.zip pobierz
zamkowa part 4.zip zamkowa part 4.zip 35.36MB zamkowa part 4.zip pobierz
zamkowa part 5.zip zamkowa part 5.zip 30.04MB zamkowa part 5.zip pobierz