ŚDSM / Fundusze Europejskie / Ogłoszenie o przetargu - postępowanie PZP

Ogłoszenie o przetargu - postępowanie PZP

Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. jako Zamawiający informuje, iż w dniu 19.04.2022r. na platformie zakupowej Zamawiającego zostało opublikowane postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW - ADM "ŚLĄSK" (budynki przy ul. Michalskiego 9-11, Michalskiego 13, Michalskiego 15, Michalskiego 17, Michalskiego 19, Michalskiego 21, Michalskiego 23, Michalskiego 25, Michalskiego 27-29, Moniuszki 12-14 w Świętochłowicach) w ramach projektu  Odetchnij z ŚDSM – ograniczenie niskiej emisji z 52 budynków mieszkalnych, będących własnością Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o.” POIS.01.07.01-00-0014/20 w ramach działania POIS.01.07.00 - kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego oś priorytetowa POIS.01.00.00 - Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 – 10 zadań w systemie zaprojektuj i wybuduj.

 

Pełna dokumentacja postępowania znajduje się pod adresem https://sdsm.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html