ŚDSM / Ogłoszenia o przetargach / Sprzedaż mieszkań / PRZETARG KOMERCYJNY 7 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU

PRZETARG KOMERCYJNY 7 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem: Gliwicka 204, 40-860 Katowice,

kapitał zakładowy 125 030 600,00 zł

NIP 634-12-60-857, REGON 273021217,

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach: KRS 0000077664

OGŁASZA

Przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji

na ustanowienie odrębnej własności i sprzedaży n/w lokali mieszkalnych

wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w części wspólnej nieruchomości

 

 

 1. Lokal mieszkalny położony w Mysłowicach przy ul. LOMPY 5/2

-  cena wywoławcza:   32 000 zł,                       wadium:  3 200 zł,                    postąpienie:  500  zł

-  powierzchnia lokalu:  38,40 m² ( 1 pokój, kuchnia)

-  wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan.

-  udział w nieruchomości wspólnej:  0,0282

Dzielnica: Śródmieście                          Ilość kondygnacji nadziemnych: 4                       Piętro: parter

 

2. Lokal mieszkalny położony w Mysłowicach przy ul. LOMPY 5/3

-  cena wywoławcza:   21 000 zł,                       wadium:  2 100  zł,                   postąpienie:  500  zł

-  powierzchnia lokalu:  24,20 m² ( 1 pokój, kuchnia)

-  wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan.

-  udział w nieruchomości wspólnej:  0,0177

Dzielnica: Śródmieście                         Ilość kondygnacji nadziemnych: 4                       Piętro: 1

 

3. Lokal mieszkalny położony w Mysłowicach przy ul. LOMPY 5/5

-  cena wywoławcza:   24 000 zł,                       wadium:  2 400 zł,                    postąpienie:   500  zł

-  powierzchnia lokalu:  27,80 m² ( 1 pokój, kuchnia, przedpokój)

-  wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan.

-  udział w nieruchomości wspólnej:  0,0204

Dzielnica: Śródmieście                          Ilość kondygnacji nadziemnych: 4                      Piętro: 1

 

4. Lokal mieszkalny położony w Mysłowicach przy ul. LOMPY 5/10

-  cena wywoławcza:   23 000 zł,                       wadium:  2 300  zł,                   postąpienie:   500  zł

-  powierzchnia lokalu:  26,70 m² ( 1 pokój, kuchnia)

-  wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan.

-  udział w nieruchomości wspólnej:  0,0196

Dzielnica: Śródmieście                          Ilość kondygnacji nadziemnych: 4                     Piętro: 2

 

5. Lokal mieszkalny położony w Mysłowicach przy ul. LOMPY 5/11

-  cena wywoławcza:   20 000 zł,                       wadium:  2 000 zł,                    postąpienie:  500  zł

-  powierzchnia lokalu:  24,10 m² ( 1 pokój, kuchnia z aneksem łazienkowym i wc)

-  wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan.

-  udział w nieruchomości wspólnej:  0,0177

Dzielnica: Śródmieście                          Ilość kondygnacji nadziemnych: 4                     Piętro: 3

 

6. Lokal mieszkalny położony w Mysłowicach przy ul. LOMPY 5/12

-  cena wywoławcza:   31 000 zł,                       wadium:   3 100 zł,                   postąpienie:  500  zł

-  powierzchnia lokalu:  35,50 m² ( 1 pokój, kuchnia, łazienka, przedpokój)

-  wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan.

-  udział w nieruchomości wspólnej:  0,0260

Dzielnica: Śródmieście                          Ilość kondygnacji nadziemnych: 4                     Piętro: 3

 

7. Lokal mieszkalny położony w Mysłowicach przy ul. LOMPY 5/13

-  cena wywoławcza:   24 000 zł,                       wadium:  2 400 zł,                    postąpienie:  500  zł

-  powierzchnia lokalu:  27,40 m² ( 1 pokój, kuchnia)

-  wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan.

-  udział w nieruchomości wspólnej:  0,0201

Dzielnica: Śródmieście                          Ilość kondygnacji nadziemnych: 4                     Piętro: 3

 

8. Lokal mieszkalny położony w Mysłowicach przy ul. LOMPY 5/14

-  cena wywoławcza:   23 000 zł,                       wadium:  2 300 zł,                    postąpienie:   500  zł

-  powierzchnia lokalu:  26,80 m² ( 1 pokój, kuchnia)

-  wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan.

-  udział w nieruchomości wspólnej:  0,0197

Dzielnica: Śródmieście                          Ilość kondygnacji nadziemnych: 4                      Piętro: 3

 

9. Lokal mieszkalny położony w Mysłowicach przy ul. LOMPY 5a/16

-  cena wywoławcza:   30 000 zł,                       wadium:  3 000  zł,                   postąpienie:   500  zł

-  powierzchnia lokalu:  24,10 m² ( 1 pokój, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój)

- powierzchnia przynależna – piwnica: 1,50 m2

-  wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan.

-  udział w nieruchomości wspólnej:  0,0188

Dzielnica: Śródmieście                          Ilość kondygnacji nadziemnych: 4                     Piętro: parter

 

10. Lokal mieszkalny położony w Mysłowicach przy ul. LOMPY 5a/20

-  cena wywoławcza:   28 000 zł,                       wadium:  2 800 zł,                    postąpienie:  500  zł

-  powierzchnia lokalu:  26,30 m² ( 1 pokój, kuchnia, łazienka z wc)

-  wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan.

-  udział w nieruchomości wspólnej:  0,0193

Dzielnica: Śródmieście                          Ilość kondygnacji nadziemnych: 4                     Piętro: 2

 

11. Lokal mieszkalny położony w Mysłowicach przy ul. LOMPY 5a/22

-  cena wywoławcza:   24 000 zł,                       wadium:   2 400 zł,                   postąpienie:  500  zł

-  powierzchnia lokalu:  26,50 m² ( 1 pokój, kuchnia, łazienka)

-  wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan.

-  udział w nieruchomości wspólnej:  0,0194

Dzielnica: Śródmieście                          Ilość kondygnacji nadziemnych: 4                     Piętro: 3

 

12. Lokal mieszkalny położony w Mysłowicach przy ul. LOMPY 5b/3

-  cena wywoławcza:   29 000 zł,                       wadium:  2 900 zł,                    postąpienie:  500  zł

-  powierzchnia lokalu:  33,80 m² ( 1 pokój, kuchnia)

-  wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan.

-  udział w nieruchomości wspólnej:  0,0248

Dzielnica: Śródmieście                          Ilość kondygnacji nadziemnych: 4                     Piętro: parter

 

Lokale przeznaczone są do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium. Wskazana cena jest ceną wywoławczą. Ostateczna cena mieszkania uzależniona jest od wyników przetargu.

Szczegółowe warunki postępowania przetargowego określono poniżej.

 

Oględziny lokali mieszkalnych:

Z przedmiotem przetargu można zapoznać się w terminie od 09.09.2020 do 06.10.2020 po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem Obsługi Nieruchomości w Administracji  MYSŁOWICE ulica Świerczyny 7 w Mysłowicach tel. 32/ 318 29 00.

UWAGA ! Oględziny lokali możliwe są wyłącznie w godzinach pracy Administracji. Wydawanie kluczy do lokali, odbywa się po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z Administracją.

 

Termin i miejsce przetargu:

7 października 2020 roku (środa) od godz. 9:30 w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki przy ulicy Gliwickiej 204  w  Katowicach  1 piętro Administracja Kleofas.

Z uwagi na obecną sytuację związaną z pandemią koronawirusa (COVID-19) licytacje poszczególnych lokali będą odbywać się co 5-10 minut tj.:

godzina 9:30    – lokal z pozycji nr 1

godzina 9:35    – lokal z pozycji nr 2

godzina 9:40    – lokal z pozycji nr 3

godzina 9:45    – lokal z pozycji nr 4

godzina 9:50    - lokal z pozycji nr 5

godzina 9:55    -  lokal z pozycji nr 6

godzina 10:00   - lokal z pozycji nr 7

godzina 10:05 – lokal z pozycji nr 8

godzina 10:10 – lokal z pozycji nr 9

godzina 10:15  - lokal z pozycji nr 10

godzina 10:20   - lokal z pozycji nr 11

godzina 10:25   - lokal z pozycji nr 12

 Zgodnie z zalecanymi standardami bezpieczeństwa, prosimy o posiadanie zabezpieczenia w postaci maseczek ochronnych, rękawiczek i własnego długopisu oraz zachowanie odstępu co najmniej 2 metrów od innych osób. Prosimy o przestrzeganie wyżej wyznaczonych godzin, gdyż oczekiwanie na licytacje w siedzibie Spółki  będzie niemożliwe.

Informacji dodatkowych dotyczących warunków przetargowych udziela Dział Gospodarowania Nieruchomościami pod numerami telefonów : 32/781-66-16  w. 121  lub kom. 665 664 028

 

Warunki przystąpienia do przetargu:

1. Wniesienie wadium przelewem bankowym do dnia 5 października 2020 - decyduje data wpływu kwoty wadium na rachunek bankowy Spółki: PKO BP O/Katowice numer: 26 1020 2313 0000 3102 0521 5258

-   Wadium złożone przez oferentów, którzy nie stawili się na przetarg, wpłacili po terminie lub nie wygrali licytacji, zostanie zwrócone niezwłocznie.

-   Wpłata wadium jest równoznaczna z zapoznaniem się i akceptacją bez zastrzeżeń zapisów Zasad Zbywania Składników Aktywów Trwałych Śląsko Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o.  (dostępny na stronie internetowej Spółki) przez Oferenta, który wpłacił wadium.

-  Zwrot wadium dla Oferentów, którzy nie stawili się na przetarg, wpłacili po terminie lub nie wygrali licytacji, zostanie zwrócone niezwłocznie, po złożeniu przez Oferenta oświadczenia ze wskazaniem numeru rachunku bankowego, w tej samej wysokości, bez odsetek.

-   Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej.

-   Wadium złożone przez Nabywcę  zostanie zarachowane na poczet ceny wylicytowanej.

-    Wpłatę wadium należy w tytule przelewu dokładnie opisać (podać adres nieruchomości oraz imię i nazwisko Oferenta).

2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

3. Po wyłonieniu Nabywcy, Zbywca wystąpi o wydanie zgód korporacyjnych na przedmiotową sprzedaż.

4. Nabywca, który do dnia wyznaczonego przez Spółkę, nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium. 

5. Koszty związane z nabyciem nieruchomości (min. opłaty sądowe, notarialne, podatek pcc) ponosi w całości Nabywca.

6. Wydanie Nabywcy przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej wskazanej przez Spółkę.

7. Osoby stające do przetargu winny posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny dokument urzędowy potwierdzający tożsamość.

7.1 Osoby działające nie tylko we własnym imieniu, powinny legitymować się stosownym pełnomocnictwem lub innym dokumentem stwierdzającym zdolność do składania oświadczeń woli.  

7.2   Osoby uczestniczące w przetargu w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub osoby prawne winne posiadać stosowne dokumenty (np. KRS, Akt Założycielski Spółki, Uchwały itp.).  

8. Osoby przystępujące do przetargu, winny zapoznać się z Klauzulą informacyjną /RODO/ dostępną na stronie internetowej Spółki.

 

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub jego unieważnienia w całości lub w części, bez podania przyczyny. Oferent ma obowiązek zapoznać się z Zasadami Zbywania Składników Aktywów Trwałych dostępnymi w siedzibie Spółki  lub na stronie internetowej: www.sdsm.pl.