ŚDSM / Praca / Pracownik Sekcji Czynszowo-Windykacyjnej

Pracownik Sekcji Czynszowo-Windykacyjnej

Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o.

poszukuje

PRACOWNIKA SEKCJI CZYNSZOWO-WINDYKACYJNEJ

Miejsce pracy: Katowice

 

Do obowiązków pracownika będzie należało w szczególności:

 • bieżąca obsługa najemców i dzierżawców,
 • dokonywanie indywidualnych rozliczeń za media,
 • ewidencjonowanie wpłat w systemie komputerowym,
 • kontrolowanie terminowości wnoszenia opłat,
 • bieżący nadzór nad prawidłowym saldem należności najemców i dzierżawców,
 • redagowanie i wysyłanie upomnień i wezwań do zapłaty, przygotowywanie spraw do sądu o zapłatę i eksmisję,
 • analiza wysokości stawek czynszowych.

 Wymagania:

 • wykształcenie wyższe lub średnie,
 • biegła znajomość obsługi MS Office, w szczególności MS Excel i MS Word,
 • predyspozycje osobowościowe: samodzielność w realizowaniu zadań, rzetelność, umiejętność zarządzania czasem, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres.

 Dodatkowym atutem będzie:

 • obsługa oprogramowania System Łatwej Obsługi Nieruchomości firmy Mieszczanin,
 • znajomość przepisów o ochronie praw lokatorów, dodatkach mieszkaniowych, przepisów windykacyjnych,
 • obsługa programu Szyk, ESOD.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na zastępstwo lub umowy cywilno-prawnej,
 • niezbędne narzędzia pracy,
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności,
 • pracę w miłej atmosferze.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji, o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i wizerunku umieszczonego w tekście CV w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  w trakcie bieżącego ogłoszenia rekrutacyjnego oraz przyszłych do 12 m-cy od daty złożenia moich danych.”.na adres: rekrutacja@sdsm.pl

Informujemy, że rozpatrywane będą wyłącznie oferty zawierające ww. klauzulę.