ŚDSM / Praca / Pracownik Sekcji Obsługi Nieruchomości

Pracownik Sekcji Obsługi Nieruchomości

Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o.

jest należącym do grupy wiodących firm zarządcą nieruchomości, świadczącym usługi najwyższej jakości

www.sdsm.pl

poszukuje

PRACOWNIK SEKCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI

Miejsce pracy: Katowice

 

Do obowiązków pracownika będzie należało w szczególności:

- kompleksowa obsługa mieszkańców zasobów własnych Spółki,

- obsługa w zakresie wynajmu, dzierżawy lub sprzedaży zasobów mieszkaniowych, lokali

   użytkowych i gruntów,

- udział w procesie przekazania do użytkowania lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży,

   gruntów oraz ich odbiorów, udział w eksmisjach,

-  zabezpieczanie i bieżąca kontrola pustostanów,

- organizowanie i nadzorowanie usług porządkowych, wywozu odpadów i utrzymania zieleni,

- współpraca z Gminą w zakresie opłat za gospodarkę odpadami komunalnymi,

- współpraca z dostawcami mediów wraz z okresową analizą kosztów i wpływów,

- prowadzenie obsługi kancelaryjnej,

- prowadzenie składnicy akt.

Wymagania:

- wykształcenie wyższe lub średnie,

- biegła znajomość obsługi MS Office, w szczególności MS Excel i MS Word,

- predyspozycje osobowościowe:  umiejętność tworzenia pism, samodzielność w

  realizowaniu zadań, rzetelność, umiejętność zarządzania czasem, umiejętność pracy w

  zespole, odporność na stres, łatwość prowadzenia rozmów z klientami (najemcy, dzierżawcy) i kontrahentami.

Dodatkowym atutem będzie:

- doświadczenie na podobnym stanowisku,

- znajomość oprogramowania elektronicznego obiegu dokumentów ESOD,

- znajomość oprogramowania SZYK2 Firmy COIG S.A.

Oferujemy:

- umowę o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,

- niezbędne narzędzia pracy,

- wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności,

- pracę w przyjaznej atmosferze.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji, o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i wizerunku umieszczonego w tekście CV w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  w trakcie bieżącego ogłoszenia rekrutacyjnego oraz przyszłych do 12 m-cy od daty złożenia moich danych.”.

na adres: rekrutacja@sdsm.pl

Informujemy, że rozpatrywane będą wyłącznie oferty zawierające ww. klauzulę.