ŚDSM / Praca / Pracownik Sekcji Obsługi Nieruchomości

Pracownik Sekcji Obsługi Nieruchomości

Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o.

poszukuje

PRACOWNIKA SEKCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI

Miejsce pracy: Katowice

 

Do obowiązków pracownika będzie należeć w szczególności:

 • prowadzenie ewidencji i niezbędnej dokumentacji zasobów mieszkaniowych,
 • kompleksowa obsługa mieszkańców zasobów w zakresie spraw związanych z zamieszkiwaniem,
 • wprowadzanie do systemu danych celem prawidłowego naliczania opłat,
 • dokonywanie indywidualnych rozliczeń za media,
 • prowadzenie spraw związanych z dodatkami mieszkaniowymi,
 • sporządzanie i przekazywanie do Gminy deklaracji o wysokości opłat za gospodarkę odpadami komunalnymi,
 • gospodarka zasobami mieszkaniowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami, zawartymi umowami i decyzjami Właściciela, 
 • przygotowywanie materiałów, zestawień i informacji na potrzeby Spółki.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe lub średnie,
 • znajomość obsługi MS Office w szczególności MS Word, MS Excel,
 • predyspozycje osobowościowe: samodzielność w realizowaniu zadań, rzetelność, dokładność, systematyczność, umiejętność zarządzania czasem, umiejętność pracy w zespole.

Dodatkowym atutem będzie:

 • obsługa oprogramowania Mieszczanin w tym Systemu Łatwej Obsługi Nieruchomości,
 • doświadczenie na podobnym stanowisku.

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • niezbędne narzędzia pracy,
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności,
 • pracę w miłej atmosferze.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji, o następującej treści:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i wizerunku umieszczonego w tekście CV w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  w trakcie bieżącego ogłoszenia rekrutacyjnego oraz przyszłych do 12 m-cy od daty złożenia moich danych.”.

na adres: rekrutacja@sdsm.pl

Informujemy, że rozpatrywane będą wyłącznie oferty zawierające ww. klauzulę.