ŚDSM / Praca / Pracownik Sekcji Wspólnot Mieszkaniowych

Pracownik Sekcji Wspólnot Mieszkaniowych

Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o.

poszukuje

PRACOWNIKA SEKCJI WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

Miejsce pracy: Katowice

 

Do obowiązków pracownika będzie należeć w szczególności:

 • prowadzenie ewidencji wspólnot mieszkaniowych oraz kartotek właścicieli,
 • rejestracja wspólnot mieszkaniowych w Urzędzie Statystycznym, Urzędzie Skarbowym i Urzędzie Miasta,
 • przygotowywanie, organizowanie i  obsługa zebrań, sporządzanie rocznych planów gospodarczych i sprawozdań, redagowanie uchwał, sporządzanie protokołów,
 • obsługa bankowa wspólnot w zakresie sporządzania umów na otwarcie rachunku bankowego oraz zaciągania kredytów bankowych,
 • zawieranie umów na świadczenie usług na rzecz wspólnot mieszkaniowych oraz stała kontrola ich realizacji,
 • sporządzanie deklaracji do urzędów miast dotyczących wnoszenia opłat za wywóz odpadów komunalnych,
 • księgowanie faktur, rachunków, wyciągów bankowych i innych dokumentów księgowych,
 • wystawianie rachunków dla kontrahentów,
 • przygotowywanie dokumentów dot. płatności zobowiązań i ich realizacja,
 • sporządzanie dokumentacji podatkowej wspólnot mieszkaniowych i przekazywanie wymaganych deklaracji do urzędu skarbowego (CIT-8, PIT-4R, PIT-11),
 • stały kontakt z zarządami oraz członkami wspólnot mieszkaniowych w kwestiach dotyczących bieżącej obsługi,
 • przygotowywanie materiałów , zestawień i informacji na potrzeby Spółki,
 • pełnienie funkcji koordynatora pomiędzy członkami wspólnot mieszkaniowych a pozostałymi służbami administratora.
 • przygotowywanie umów zleceń dla wspólnot i rozliczanie ich z ZUS poprzez program Płatnik

 Wymagania:

 • wykształcenie wyższe lub średnie,
 • znajomość zasad księgowości,
 • biegła znajomość obsługi MS Office, w szczególności MS Excel i MS Word
 • obsługa oprogramowania Mieszczanin, w tym Systemu Łatwej Obsługi Nieruchomości,
 • znajomość i obsługa programu Płatnik
 • predyspozycje osobowościowe: samodzielność w realizowaniu zadań, rzetelność, umiejętność zarządzania czasem, umiejętność pracy w zespole.

 Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość przepisów ustawy o własności lokali,
 • doświadczenie na podobnym stanowisku.

 Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • niezbędne narzędzia pracy,
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności,
 • pracę w miłej atmosferze.

 Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji, o następującej treści:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i wizerunku umieszczonego w tekście CV w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  w trakcie bieżącego ogłoszenia rekrutacyjnego oraz przyszłych do 12 m-cy od daty złożenia moich danych.”.na adres: rekrutacja@sdsm.pl

Informujemy, że rozpatrywane będą wyłącznie oferty zawierające ww. klauzulę.