ŚDSM / Praca / Pracownik Sekcji Wspólnot Mieszkaniowych Mysłowice

Pracownik Sekcji Wspólnot Mieszkaniowych Mysłowice

Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o.

poszukuje

REFERENTA – INSPEKTORA – STARSZego INSPEKTOR W SEKCJI WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

Miejsce pracy: Mysłowice

 

Do obowiązków pracownika będzie należeć w szczególności:

 • prowadzenie ewidencji wspólnot mieszkaniowych oraz kartotek właścicieli,
 • rejestracja wspólnot mieszkaniowych w Urzędzie Statystycznym, Urzędzie Skarbowym i Urzędzie Miasta,
 • obsługa bankowa wspólnot w zakresie sporządzania umów na otwarcie rachunku bankowego oraz zaciągania kredytów bankowych,
 • przygotowanie, organizacja i obsługa zebrań, sporządzanie rocznych planów gospodarczych i sprawozdań, redagowanie uchwał, sporządzanie protokołów,
 • zawieranie umów na świadczenie usług na rzecz wspólnot mieszkaniowych oraz stała kontrola ich realizacji,
 • sporządzanie deklaracji do urzędów miast dotyczących wnoszenia opłat za wywóz odpadów komunalnych,
 • księgowanie faktur, rachunków, wyciągów bankowych i innych dokumentów księgowych,
 • wystawianie rachunków dla kontrahentów,
 • rozliczenie zużycia zimnej wody i ciepłej wody w budynkach Wspólnot w okresach półrocznych,
 • rozliczanie centralnego ogrzewania w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych ,
 • stały kontakt z zarządami oraz członkami wspólnot mieszkaniowych w kwestiach dotyczących bieżącej obsługi,
 • przygotowywanie materiałów, zestawień i informacji na potrzeby Spółki,

 Wymagania:

 • wykształcenie wyższe lub średnie,
 • znajomość zasad księgowości,
 • biegła znajomość obsługi MS Office, w szczególności MS Excel i MS Word
 • predyspozycje osobowościowe: samodzielność w realizowaniu zadań, rzetelność, umiejętność zarządzania czasem, umiejętność pracy w zespole.

 Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość przepisów ustawy o własności lokali,
 • obsługa oprogramowania Mieszczanin, w tym Systemu Łatwej Obsługi Nieruchomości,
 • obsługa Płatnika
 • doświadczenie na podobnym stanowisku.

 Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • niezbędne narzędzia pracy,
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności,
 • pracę w miłej atmosferze.

 Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji, o następującej treści:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i wizerunku umieszczonego w tekście CV w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  w trakcie bieżącego ogłoszenia rekrutacyjnego oraz przyszłych do 12 m-cy od daty złożenia moich danych.”
na adres: rekrutacja@sdsm.pl

Informujemy, że rozpatrywane będą wyłącznie oferty zawierające ww. klauzulę.