ŚDSM / Ogłoszenia o przetargach / Zamówienia publiczne / TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW - ADM "MYSŁOWICE"– 15 ZADAŃ w systemie zaprojektuj i wybuduj POSTĘPOWANIE NR Z1/52607

TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW - ADM "MYSŁOWICE"– 15 ZADAŃ w systemie zaprojektuj i wybuduj POSTĘPOWANIE NR Z1/52607

Zamawiający informuje, iż w dniu 19.05.2021r. na platformie zakupowej Zamawiającego zostało opublikowane postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na TERMOMODERNIZACJĘ OBIEKTÓW - ADM "MYSŁOWICE"– 15 ZADAŃ w systemie zaprojektuj i wybuduj. Pełna dokumentacja postępowania znajduje się pod adresem https://sdsm.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html.