ŚDSM / WM "Rymarska 2,4 , Nałkowskiej 1,2,3,4,5" / Przetarg na wykonanie remontu klatek schodowych

Przetarg na wykonanie remontu klatek schodowych

OGŁOSZENIE

Śląsko Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. jako zarządca Wspólnoty
Mieszkaniowej „Rymarska 2,4, Z.Nałkowskiej 1,2,3,4,5” w Katowicach
ogłasza przetarg na roboty budowlane, tj. :

Wykonania remontu klatek schodowych w budynkach mieszkalnych przy ul. Z.Nałkowskiej 1,2,3,4,5, Rymarskiej 2,4 w Katowicach– zgodnie z wykonanymi przedmiarami robót.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 15.01.2020r do godz. 14.30 w siedzibie Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o. ADMINISTRACJA WIECZOREK Katowice 40-423 ul. Krawczyka 3.

Materiały przetargowe wraz ze szczegółowymi warunkami przetargu dostępne są na stronie internetowej Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp.z o.o. www.sdsm.pl w zakładce Ogłoszenia/Przetargi na roboty budowlane WM „Rymarska 2,4, Z.Nałkowskiej 1,2,3,4,5”.

Osobami upoważnionymi do kontaktu z oferentem są :

- Stanisław Karolczyk nr tel 32 353-30-88 wew. 805 lub skarolczyk@sdsm.pl

- Katarzyna Urbańczyk nr tel 32 353-30-88 wew. 804 lub kurbanczyk@sdsm.pl

  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Przedmiar robót - Remont klatki schodowej Rymarska 2.pdf Przedmiar robót - Remont klatki schodowej Rymarska 2.pdf 673.36KB Przedmiar robót - Remont klatki schodowej Rymarska 2.pdf pobierz
Przedmiar robót - Remont klatki schodowej Rymarska 4.pdf Przedmiar robót - Remont klatki schodowej Rymarska 4.pdf 673.36KB Przedmiar robót - Remont klatki schodowej Rymarska 4.pdf pobierz
Przedmiar robót - Remont klatki schodowej Z.Nałkowskiej 1.pdf Przedmiar robót - Remont klatki schodowej Z.Nałkowskiej 1.pdf 689.36KB Przedmiar robót - Remont klatki schodowej Z.Nałkowskiej 1.pdf pobierz
Przedmiar robót - Remont klatki schodowej Z.Nałkowskiej 2.pdf Przedmiar robót - Remont klatki schodowej Z.Nałkowskiej 2.pdf 689.36KB Przedmiar robót - Remont klatki schodowej Z.Nałkowskiej 2.pdf pobierz
Przedmiar robót - Remont klatki schodowej Z.Nałkowskiej 3.pdf Przedmiar robót - Remont klatki schodowej Z.Nałkowskiej 3.pdf 673.36KB Przedmiar robót - Remont klatki schodowej Z.Nałkowskiej 3.pdf pobierz
Przedmiar robót - Remont klatki schodowej Z.Nałkowskiej 4.pdf Przedmiar robót - Remont klatki schodowej Z.Nałkowskiej 4.pdf 673.36KB Przedmiar robót - Remont klatki schodowej Z.Nałkowskiej 4.pdf pobierz
Przedmiar robót - Remont klatki schodowej Z.Nałkowskiej 5.pdf Przedmiar robót - Remont klatki schodowej Z.Nałkowskiej 5.pdf 673.36KB Przedmiar robót - Remont klatki schodowej Z.Nałkowskiej 5.pdf pobierz
Specyfikacja - Remont klatek schodowych WM Rymarska Z.Nałkowskiej.pdf Specyfikacja - Remont klatek schodowych WM Rymarska Z.Nałkowskiej.pdf 6.4MB Specyfikacja - Remont klatek schodowych WM Rymarska Z.Nałkowskiej.pdf pobierz
Wzór umowy - Remont klatek schodowych WM Rymarska Z.Nałkowskiej.pdf Wzór umowy - Remont klatek schodowych WM Rymarska Z.Nałkowskiej.pdf 10.09MB Wzór umowy - Remont klatek schodowych WM Rymarska Z.Nałkowskiej.pdf pobierz