ŚDSM / WM "Rymarska 2,4 , Nałkowskiej 1,2,3,4,5" / Przetarg na wykonanie robót dekarskich

Przetarg na wykonanie robót dekarskich

OGŁOSZENIE

Śląsko Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. jako zarządca Wspólnoty
Mieszkaniowej „Rymarska 2,4, Z.Nałkowskiej 1,2,3,4,5” w Katowicach
ogłasza przetarg na roboty dekarskie,tj. :

 

Wykonanie prac dekarskich budynków mieszkalnych przy ul. Z.Nałkowskiej 1,2,3 wraz z przemurowaniem kominów i remontem instalacji odgromowej oraz remontem kominów przy ul. Rymarskiej 2 i 4 w Katowicach – zgodnie z wykonaną dokumentacją projektową (do wglądu w ADM Wieczorek Sekcja Techniczno-Remontowa) i przedmiarami robót.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 15.01.2020r do godz. 14.30 w siedzibie Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o. ADMINISTRACJA WIECZOREK Katowice 40-423 ul. Krawczyka 3.

Materiały przetargowe wraz ze szczegółowymi warunkami przetargu dostępne są na stronie internetowej Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp.z o.o. www.sdsm.pl w zakładce Ogłoszenia/Przetargi na roboty dekarskie WM „Rymarska 2,4, Z.Nałkowskiej 1,2,3,4,5”.

Osobami upoważnionymi do kontaktu z oferentem są :

- Stanisław Karolczyk nr tel 32 353-30-88 wew. 805 lub skarolczyk@sdsm.pl

- Katarzyna Urbańczyk nr tel 32 353-30-88 wew. 804 lub kurbanczyk@sdsm.pl

  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Przedmiar robót - roboty dekarskie.pdf Przedmiar robót - roboty dekarskie.pdf 689.36KB Przedmiar robót - roboty dekarskie.pdf pobierz
Specyfikacja - Prace dekarskie wraz z przemurowaniem kominów WM Rymarska Z.Nałkowskiej.pdf Specyfikacja - Prace dekarskie wraz z przemurowaniem kominów WM Rymarska Z.Nałkowskiej.pdf 6.53MB Specyfikacja - Prace dekarskie wraz z przemurowaniem kominów WM Rymarska Z.Nałkowskiej.pdf pobierz
Wzór umowy - Prace dekarskie wraz z przemurowaniem kominów WM Rymarska Z.Nałkowskiej.pdf Wzór umowy - Prace dekarskie wraz z przemurowaniem kominów WM Rymarska Z.Nałkowskiej.pdf 10MB Wzór umowy - Prace dekarskie wraz z przemurowaniem kominów WM Rymarska Z.Nałkowskiej.pdf pobierz