ŚDSM / Ogłoszenia aukcyjne / Przetargi na Wspólnotach Mieszkaniowych

Przetargi na Wspólnotach Mieszkaniowych

Śląsko Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. jako zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej „Krawczyka 1 Szopienicka 54” w Katowicach ogłasza przetarg na roboty budowlane, tj. : wykonanie izolacji pionowej fundamentów z zabezpieczeniem folią kubełkową i iniekcji ściany fundamentowej, renowacji pasa elewacji nad chodnikiem, drenażu budynku mieszkalnego przy ul. Szopienickiej 54 w Katowicach - zgodnie z zakresem określonym w przedmiarach robót

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 30.11.2021r. do godz. 14.30 w siedzibie Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o. ADMINISTRACJA WIECZOREK Katowice 40-423 ul. Krawczyka 3.

Materiały przetargowe wraz ze szczegółowymi warunkami przetargu dostępne są na stronie internetowej Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.sdsm.pl w zakładce Ogłoszenia/Przetargi na roboty budowlane WM „Krawczyka 1 Szopienicka 54”.

Osobami upoważnionymi do kontaktu z oferentem są :

Katarzyna Urbańczyk nr tel 32 353-30-88 wew. 804 lub kurbanczyk@sdsm.pl

Magdalena Gembicka nr tel 32 353-30-88 wew. 805 lub mgembicka@sdsm.pl

 

  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
OGŁOSZENIE Wykonanie izolacji.docx OGŁOSZENIE Wykonanie izolacji.docx 16.76KB OGŁOSZENIE Wykonanie izolacji.docx pobierz
Przedmiar robót - Wykonanie izolacji fundamentów, iniekcji ściany, drenażu ul.Szopienicka 54.pdf Przedmiar robót - Wykonanie izolacji fundamentów, iniekcji ściany, drenażu ul.Szopienicka 54.pdf 865.36KB Przedmiar robót - Wykonanie izolacji fundamentów, iniekcji ściany, drenażu ul.Szopienicka 54.pdf pobierz
Specyfikacja - Wykonanie izolacji fundamentów, iniekcji ściany, drenażu ul.Szopienicka 54.pdf Specyfikacja - Wykonanie izolacji fundamentów, iniekcji ściany, drenażu ul.Szopienicka 54.pdf 3.52MB Specyfikacja - Wykonanie izolacji fundamentów, iniekcji ściany, drenażu ul.Szopienicka 54.pdf pobierz
Wzór umowy - Wykonanie izolacji fundamentów, iniekcji ściany, drenażu ul.Szopienicka 54.pdf Wzór umowy - Wykonanie izolacji fundamentów, iniekcji ściany, drenażu ul.Szopienicka 54.pdf 6.2MB Wzór umowy - Wykonanie izolacji fundamentów, iniekcji ściany, drenażu ul.Szopienicka 54.pdf pobierz