ŚDSM / Ogłoszenia o przetargach / Ogłoszenia - Wspólnoty Mieszkaniowe / Remont wymiennika ciepła w budynku przy ul. Braci Woźniaków 3.

Remont wymiennika ciepła w budynku przy ul. Braci Woźniaków 3.

OGŁOSZENIE

 Śląsko Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o.

jako zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej „Braci Woźniaków 3,5,8,10” w Katowicach ogłasza przetarg na :

Remont wymiennika ciepła wraz z wymianą poziomów instalacji centralnego ogrzewania na kondygnacji piwnicznej w budynku przy ul. Braci Woźniaków 3 w Katowicach – zgodnie z wykonaną dokumentacją projektową i przedmiarami robót.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 01.07.2021r. do godz. 14.30 w siedzibie Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o. ADMINISTRACJA WIECZOREK Katowice 40-423 ul. Krawczyka 3.

Materiały przetargowe wraz ze szczegółowymi warunkami przetargu dostępne są na stronie internetowej Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.sdsm.pl w zakładce Ogłoszenia/Przetarg na roboty instalacyjne  WM „Braci Woźniaków 3,5,8,10”.

Osobami upoważnionymi do kontaktu z oferentem są :

- Katarzyna Urbańczyk nr tel 32 353-30-88 wew. 804 lub kurbanczyk@sdsm.pl

- Magdalena Gembicka nr tel 32 353-30-88 wew. 805 lub mgembicka@sdsm.pl

 

  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Br. Woźniaków 3 plan sytuacyjny rys 1.pdf Br. Woźniaków 3 plan sytuacyjny rys 1.pdf 678.53KB Br. Woźniaków 3 plan sytuacyjny rys 1.pdf pobierz
Br.Woźniaków 3 rzut piwnic c.o. rys 2.pdf Br.Woźniaków 3 rzut piwnic c.o. rys 2.pdf 95.22KB Br.Woźniaków 3 rzut piwnic c.o. rys 2.pdf pobierz
Br.Woźniaków 3 SWC RYS 1.pdf Br.Woźniaków 3 SWC RYS 1.pdf 2MB Br.Woźniaków 3 SWC RYS 1.pdf pobierz
Br.Woźniaków 3 SWC RYS 2.pdf Br.Woźniaków 3 SWC RYS 2.pdf 198.86KB Br.Woźniaków 3 SWC RYS 2.pdf pobierz
Br.Woźniaków 3 SWC RYS 3.pdf Br.Woźniaków 3 SWC RYS 3.pdf 204.55KB Br.Woźniaków 3 SWC RYS 3.pdf pobierz
Br.Woźniaków 3 SWC RYS 4.pdf Br.Woźniaków 3 SWC RYS 4.pdf 315.54KB Br.Woźniaków 3 SWC RYS 4.pdf pobierz
Br.Woźniaków 3 SWC RYS 5.pdf Br.Woźniaków 3 SWC RYS 5.pdf 282.93KB Br.Woźniaków 3 SWC RYS 5.pdf pobierz
Br.Woźniaków 3 SWC RYS 6.pdf Br.Woźniaków 3 SWC RYS 6.pdf 416.28KB Br.Woźniaków 3 SWC RYS 6.pdf pobierz
Br.Woźniaków 3 SWC RYS 7.pdf Br.Woźniaków 3 SWC RYS 7.pdf 196.44KB Br.Woźniaków 3 SWC RYS 7.pdf pobierz
Br.Woźniaków 3 SWC RYS 8.pdf Br.Woźniaków 3 SWC RYS 8.pdf 282.16KB Br.Woźniaków 3 SWC RYS 8.pdf pobierz
Br.Woźniaków 3 SWC RYS 9.pdf Br.Woźniaków 3 SWC RYS 9.pdf 270.97KB Br.Woźniaków 3 SWC RYS 9.pdf pobierz
Opis Stacja wymienników Braci Woźniaków 3.pdf Opis Stacja wymienników Braci Woźniaków 3.pdf 1.18MB Opis Stacja wymienników Braci Woźniaków 3.pdf pobierz
Opis techniczny wewnętrzna inst.c.o. Br.Woźniaków 3.pdf Opis techniczny wewnętrzna inst.c.o. Br.Woźniaków 3.pdf 424.98KB Opis techniczny wewnętrzna inst.c.o. Br.Woźniaków 3.pdf pobierz
Przedmiar robót - Remont wymiennika.pdf Przedmiar robót - Remont wymiennika.pdf 1.8MB Przedmiar robót - Remont wymiennika.pdf pobierz
Przedmiar robót - Wewnętrzna inst.c.o..pdf Przedmiar robót - Wewnętrzna inst.c.o..pdf 865.36KB Przedmiar robót - Wewnętrzna inst.c.o..pdf pobierz
Rozwinięcei instal c.o. rys 6-obrócony.pdf Rozwinięcei instal c.o. rys 6-obrócony.pdf 368.32KB Rozwinięcei instal c.o. rys 6-obrócony.pdf pobierz
Rozwinięcei instal c.o. rys 7.pdf Rozwinięcei instal c.o. rys 7.pdf 182.2KB Rozwinięcei instal c.o. rys 7.pdf pobierz
Specyfikacja -  Remont wymiennika, wymiana poziomów w piwnicach Br.Woźniaków 3.pdf Specyfikacja - Remont wymiennika, wymiana poziomów w piwnicach Br.Woźniaków 3.pdf 4.95MB Specyfikacja -  Remont wymiennika, wymiana poziomów w piwnicach Br.Woźniaków 3.pdf pobierz
Warunki techniczne SWC Br. Woźniaków 3, 8.pdf Warunki techniczne SWC Br. Woźniaków 3, 8.pdf 134.74KB Warunki techniczne SWC Br. Woźniaków 3, 8.pdf pobierz
Wzór umowy -  Remont wymiennika, wymiana poziomów w piwnicach Br.Woźniaków 3.pdf Wzór umowy - Remont wymiennika, wymiana poziomów w piwnicach Br.Woźniaków 3.pdf 6.45MB Wzór umowy -  Remont wymiennika, wymiana poziomów w piwnicach Br.Woźniaków 3.pdf pobierz