ŚDSM / Aktualności / Uciepłownienie budynków w Mysłowicach

Uciepłownienie budynków w Mysłowicach

W dniu 25.08.2021 r. Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa podpisała z firmą ENERGOTERM Sp. z o.o. umowy na realizację 5 zadań I etapu przedsięwzięcia związanego z likwidacją niskiej emisji w budynkach Spółki w ramach programu „Odetchnij z ŚDSM – ograniczenie niskiej emisji z 52 budynków mieszkalnych będących własnością Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o.”

Pierwszy etap prac obejmie Gminę Mysłowice, a budynki w których nastąpi zmiana sposobu ogrzewania położone są przy ul. Sobieskiego 12, 13, 14, 4 i 4a oraz Świerczyny 18 i 18a.

Wyboru Wykonawcy dokonano w drodze publicznego przetargu przeprowadzonego w trybie nieograniczonym.  

Dnia 27.08.2021 r. Spółka przekazała Wykonawcy zadań plac budowy i tym samym firma ENERGOTERM Sp. z o.o. rozpoczęła realizację zadania.

Realizacja kontraktu obejmuje w pierwszej kolejności opracowanie dokumentacji projektowej, na realizację której przewiduje się 1 miesiąc, w następnej kolejności realizowane będą prace budowlano-montażowe, które potrwają do pięciu miesięcy. Podpisane umowy zakładają, iż ciepło na budynki zostanie podane w ostatnich dniach listopada 2021 r.

Do czasu podania ciepła z nowych kotłowni, mieszkańcy będą mogli korzystać z dotychczasowych źródeł ciepła.