WM "Braci Woźniaków 3, 5, 8, 10"

GŁOSZENIE

Śląsko Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. jako Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej „Braci Woźniaków 3,5,8,10” w Katowicach ogłasza przetarg na:

 

 Wykonanie przeciwpożarowej wewnętrznej instalacji wodociągowej hydrantowej – nawodnionych pionów w budynku ul. Br.Woźniaków 5,5a w Katowicach – zgodnie z wykonaną dokumentacją projektową i przedmiarami robót.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 28.04.2022r. do godz. 14.30 w siedzibie Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o. o.  ADMINISTRACJA WIECZOREK

Katowice 40-423 ul. Krawczyka 3.

Materiały przetargowe wraz ze szczegółowymi warunkami przetargu dostępne są na stronie internetowej Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.sdsm.pl w zakładce Ogłoszenia/Przetarg na roboty instalacyjne  - hydranty WM „Braci Woźniaków 3,5,8,10”.

Osobami upoważnionymi do kontaktu z oferentem są :

 

- Katarzyna Urbańczyk nr tel 32 353-30-88 wew. 4 lub kurbanczyk@sdsm.pl

- Magdalena Gembicka nr tel 32 353-30-88 wew. 4 lub mgembicka@sdsm.pl

 

  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
DH300-V.pdf DH300-V.pdf 343.22KB DH300-V.pdf pobierz
hydranty rozwinięcie rys 25  .pdf hydranty rozwinięcie rys 25 .pdf 613.51KB hydranty rozwinięcie rys 25  .pdf pobierz
Karta katalogowa 1350.pdf Karta katalogowa 1350.pdf 1.66MB Karta katalogowa 1350.pdf pobierz
parter w5 A .jpg parter w5 A .jpg 1.79MB parter w5 A .jpg pobierz
piętro 10  w5a .jpg piętro 10 w5a .jpg 1.86MB piętro 10  w5a .jpg pobierz
piętro 2 w5 A .jpg piętro 2 w5 A .jpg 1.7MB piętro 2 w5 A .jpg pobierz
piętro 3 w5 A .jpg piętro 3 w5 A .jpg 1.77MB piętro 3 w5 A .jpg pobierz
piętro 4 w5 A .jpg piętro 4 w5 A .jpg 1.76MB piętro 4 w5 A .jpg pobierz
piętro 5 w5 A .jpg piętro 5 w5 A .jpg 1.76MB piętro 5 w5 A .jpg pobierz
piwnica 5 A .jpg piwnica 5 A .jpg 1.88MB piwnica 5 A .jpg pobierz
PROJEKT.pdf PROJEKT.pdf 882.07KB PROJEKT.pdf pobierz
Przedmiar robót - Przeciwpożarowa inst.hydrantowa.pdf Przedmiar robót - Przeciwpożarowa inst.hydrantowa.pdf 625.93KB Przedmiar robót - Przeciwpożarowa inst.hydrantowa.pdf pobierz
PRZEKRÓJ .jpg PRZEKRÓJ .jpg 1.56MB PRZEKRÓJ .jpg pobierz
Specyfikacja - Przeciwpożarowa inst.hydrantow.pdf Specyfikacja - Przeciwpożarowa inst.hydrantow.pdf 5.17MB Specyfikacja - Przeciwpożarowa inst.hydrantow.pdf pobierz
swsp-n1-swsp-w1.pdf swsp-n1-swsp-w1.pdf 3.32MB swsp-n1-swsp-w1.pdf pobierz
swsp-n2-s-swsp-w2-s.pdf swsp-n2-s-swsp-w2-s.pdf 4.67MB swsp-n2-s-swsp-w2-s.pdf pobierz
TFP1550_12_2020.pdf TFP1550_12_2020.pdf 900.88KB TFP1550_12_2020.pdf pobierz
Wzór umowy - Przeciwpożarowa inst.hydrantowa.pdf Wzór umowy - Przeciwpożarowa inst.hydrantowa.pdf 6.88MB Wzór umowy - Przeciwpożarowa inst.hydrantowa.pdf pobierz