ŚDSM / Ogłoszenia aukcyjne / Przetargi na Wspólnotach Mieszkaniowych / WM "Braci Woźniaków, 4 Kulika 78"

WM "Braci Woźniaków, 4 Kulika 78"

OGŁOSZENIE

Śląsko Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. jako zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej „Braci Woźniaków 4, Kulika 78”
w Katowicach ogłasza przetarg na:

Zmianę systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne – gazyfikację, w oparciu o indywidualne 2-funkcyjne piece gazowe: wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. w lokalach, wykonanie instalacji gazowej w budynkach i poszczególnych lokalach wraz z zasilaniem kuchni oraz robotami towarzyszącymi dla budynków przy ul. Br.Woźniaków 4 i T.Kulika 78 w Katowicach – zgodnie z wykonaną dokumentacją projektową
i przedmiarami robót.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 29.03.2022r. do godz. 14.30  w siedzibie Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o. ADMINISTRACJA WIECZOREK

Katowice 40-423 ul. Krawczyka 3.

Materiały przetargowe wraz ze szczegółowymi warunkami przetargu dostępne są na stronie internetowej Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej
Sp. z o.o. www.sdsm.pl w zakładce Ogłoszenia/Przetarg na zmianę systemu ogrzewania  na ogrzewanie proekologiczne WM „Braci Woźniaków 4, Kulika 78”.

Osobami upoważnionymi do kontaktu z oferentem są :

 

- Katarzyna Urbańczyk nr tel 32 353-30-88 wew. 804 lub kurbanczyk@sdsm.pl

- Magdalena Gembicka nr tel 32 353-30-88 wew. 805 lub mgembicka@sdsm.pl

 

  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Projekt budowlany wewnętrzna instalacja gazu Br.Woźniaków 4.pdf Projekt budowlany wewnętrzna instalacja gazu Br.Woźniaków 4.pdf 1.58MB Projekt budowlany wewnętrzna instalacja gazu Br.Woźniaków 4.pdf pobierz
Projekt budowlany wewnętrzna instalacja gazu Kulika 78.pdf Projekt budowlany wewnętrzna instalacja gazu Kulika 78.pdf 1.43MB Projekt budowlany wewnętrzna instalacja gazu Kulika 78.pdf pobierz
Projekt techniczny instalacja c.o. i c.wu Br.Woźniaków 4.pdf Projekt techniczny instalacja c.o. i c.wu Br.Woźniaków 4.pdf 1.53MB Projekt techniczny instalacja c.o. i c.wu Br.Woźniaków 4.pdf pobierz
Projekt techniczny instalacja c.o., c.wu Kulika 78.pdf Projekt techniczny instalacja c.o., c.wu Kulika 78.pdf 1.58MB Projekt techniczny instalacja c.o., c.wu Kulika 78.pdf pobierz
Projekt techniczny wewnętrzna instalacja gazu Kulika 78.pdf Projekt techniczny wewnętrzna instalacja gazu Kulika 78.pdf 1.19MB Projekt techniczny wewnętrzna instalacja gazu Kulika 78.pdf pobierz
Projekt techniczny wewnętrznej instalacja gazu Br.Woźniaków 4.pdf Projekt techniczny wewnętrznej instalacja gazu Br.Woźniaków 4.pdf 1.21MB Projekt techniczny wewnętrznej instalacja gazu Br.Woźniaków 4.pdf pobierz
Przedmiar robót budynek Br.Woźniaków 4.pdf Przedmiar robót budynek Br.Woźniaków 4.pdf 315.29KB Przedmiar robót budynek Br.Woźniaków 4.pdf pobierz
Przedmiar robót budynek Kulika 78.pdf Przedmiar robót budynek Kulika 78.pdf 321.52KB Przedmiar robót budynek Kulika 78.pdf pobierz
Specyfikacja - zmiana sposobu ogrzewania WM Br.Woźniaków 4 Kulika 78.pdf Specyfikacja - zmiana sposobu ogrzewania WM Br.Woźniaków 4 Kulika 78.pdf 5.9MB Specyfikacja - zmiana sposobu ogrzewania WM Br.Woźniaków 4 Kulika 78.pdf pobierz
Wzór umowy - zmiana sposobu ogrzewania WM Br.Woźniaków 4 Kulika 78.pdf Wzór umowy - zmiana sposobu ogrzewania WM Br.Woźniaków 4 Kulika 78.pdf 6.95MB Wzór umowy - zmiana sposobu ogrzewania WM Br.Woźniaków 4 Kulika 78.pdf pobierz