ŚDSM / WM "Braci Woźniaków 5,5a" remont instalcji elektrycznej

WM "Braci Woźniaków 5,5a" remont instalcji elektrycznej

OGŁOSZENIE

 Śląsko Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. jako zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej „Braci Woźniaków 3,5,8,10” w Katowicach

ogłasza przetarg na :

Wykonanie remontu instalacji elektrycznej wraz z montażem koryt teletechnicznych

w budynku mieszkalnym przy ul. Br.Woźniaków 5,5a w Katowicach

– zgodnie z wykonaną dokumentacją projektową i przedmiarami robót.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 10.03.2020r do godz. 14.30 w siedzibie Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o. ADMINISTRACJA WIECZOREK Katowice 40-423 ul. Krawczyka 3.

Materiały przetargowe wraz ze szczegółowymi warunkami przetargu dostępne są na stronie internetowej Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.sdsm.pl w zakładce Ogłoszenia/Przetarg na roboty elektryczne  WM „Braci Woźniaków 3,5,8,10”.

Osobami upoważnionymi do kontaktu z oferentem są :

- Stanisław Karolczyk   nr tel 32 353-30-88 wew. 805 lub skarolczyk@sdsm.pl

- Katarzyna Urbańczyk nr tel 32 353-30-88 wew. 804 lub kurbanczyk@sdsm.pl

  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Br.Woźniaków 5-5a zestawienie materiałów.xls Br.Woźniaków 5-5a zestawienie materiałów.xls 23.5KB Br.Woźniaków 5-5a zestawienie materiałów.xls pobierz
Projekt Budowlano Wykonawczy.pdf Projekt Budowlano Wykonawczy.pdf 269.49KB Projekt Budowlano Wykonawczy.pdf pobierz
Przedmiar robór Br.Woźniaków 5,5a.pdf Przedmiar robór Br.Woźniaków 5,5a.pdf 3.23MB Przedmiar robór Br.Woźniaków 5,5a.pdf pobierz
rys 1.zip rys 1.zip 27.36MB rys 1.zip pobierz
rys 2.zip rys 2.zip 29.46MB rys 2.zip pobierz
Specyfikacja - Remont inst.elektrycznej Br.Woźniaków 5,5a.pdf Specyfikacja - Remont inst.elektrycznej Br.Woźniaków 5,5a.pdf 6.52MB Specyfikacja - Remont inst.elektrycznej Br.Woźniaków 5,5a.pdf pobierz
Wzór umowy - Remont inst.elektrycznej Br.Woźniaków 5,5a.pdf Wzór umowy - Remont inst.elektrycznej Br.Woźniaków 5,5a.pdf 9.32MB Wzór umowy - Remont inst.elektrycznej Br.Woźniaków 5,5a.pdf pobierz