ŚDSM / Ogłoszenia o przetargach / Zamówienia publiczne / Wykonanie wewnetrznych instalacji gazowej systemu powietrzno-spalinowego i wentylacyjnego

Wykonanie wewnetrznych instalacji gazowej systemu powietrzno-spalinowego i wentylacyjnego

Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o.  informuje, iż uruchomiono zapytanie ofertowe dot.: "Wykonania na budynkach należących do Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości zlokalizowanych w Chorzowie przy ulicy Armii Krajowej 80 i Armii Krajowej 100 oraz w Katowicach zlokalizowanych przy ulicy Gliwickiej 126-125A, Lelewela 2 i Dębowej 37: wewnętrznej instalacji gazowej, wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u., systemu powietrzno-spalinowego i wentylacyjnego w w/w budynkach" w ramach projektuZamieszkaj pod czystym niebem – likwidacja niskiej emisji z 20 budynków Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez Śląsko-Dąbrowską Spółkę Mieszkaniową Sp. z o. o” w ramach planowanej realizacji projektu w ramach Działania 1.7.1 kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego. Oś priorytetowa I – Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” poprzez Bazę Konkurencyjności. 

 

Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się pod adresem - https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/65053

 

Ogłoszenie nr 2021-26982-65053.

 

 

Termin składania ofert: 03.09.2021r. do godz. 12:00.

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w postępowaniu ofertowym.