ŚDSM / Kontakt

Kontakt

Dane podstawowe

ŚLĄSKO-DĄBROWSKA SPÓŁKA MIESZKANIOWA Sp. z o.o.
Siedziba Spółki: 40–860 Katowice, ul. Gliwicka 204

 

KRS: Sąd Rejonowy w Katowicach Krajowego Rejestru Sądowego nr: 0000077664
NIP: 634-12-60-857
REGON: 273021217
Kapitał Zakładowy: 125 030 600,00 zł

 

Konto bankowe:

PKO BP S.A. o/Katowice 12 1020 2313 0000 3902 0521 5118


PKO BP S.A. NUMER: 26 1020 2313 0000 3102 0521 5258 - WPŁATA WADIUM


PKO BP S.A. NUMER: 04 1020 2313 0000 3102 0521 5266 - SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

 

 

Informacja dla osób korzystających z usług Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o. o.

Składając pismo/druk do Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o. o.  przekazujecie Państwo również swoje dane osobowe. Przekazanie danych osobowych jest jednym z warunków koniecznych do realizacji celów ustawowych Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o. o. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z  2015  r. poz. 2135 ze zm.) informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o. o. mającej swoją siedzibę pod adresem: 40– 860 Katowice, ul. Gliwicka 204. Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji zadań statutowych i ustawowych w ramach rozpatrywanych Pani/Pana spraw i nie będą udostępniane innym odbiorcom/podmiotom chyba, że będzie to wynikało z przepisów prawa lub zobowiązań Spółki. Informujemy, iż posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz kontroli. Podanie Pani/Pana danych osobowych Administratorowi danych osobowych jest obowiązkowe (w innym wypadku nie będzie możliwe procedowanie Pani/Pana sprawy).