ŚDSM / Kontakt

Kontakt

ŚLĄSKO-DĄBROWSKA SPÓŁKA MIESZKANIOWA Sp. z o.o.
Siedziba Spółki: 40–860 Katowice, ul. Gliwicka 204

KRS: Sąd Rejonowy w Katowicach Krajowego Rejestru Sądowego nr: 0000077664
NIP: 634-12-60-857      
REGON: 273021217
Kapitał Zakładowy: 125 030 600,00 zł

Biuro Zarządu - Sekretariat

Tel. 32-781-66-16
Fax. 32-781-66-17
e-mail: centrala@sdsm.pl

 

Numery wewnętrzne

 • Sekretariat Biura Zarządu wew. 32
 • Sprzedaż nieruchomości wew. 62,56
 • Sprzedaż majątku KHW S.A. wew. 39,30
 • Sprzedaż lokali mieszkalnych z ustawy wew. 63,64 godziny przyjęć dla petentów: pon. -czw. 13.00-15.00, pt. 7.00-9.00
 • Najem lokali mieszkalnych wew. 25
 • Najem lokali użytkowych i garaży wew. 57
 • Windykacja wew. 23,24
 • Obsługa Biura Zarządu wew. 33
 • Przetargi na roboty budowlane i usługi wew. 52, 54,59
 • Platforma zakupowa wew. 54, 52
 • Analizy i Strategia wew. 49
 • Dział Monitoringu Bezpieczeństwa oraz wdrażania i rozwoju systemów informatycznych 50,21
 • Dział Finansowy tel. 32/354-90-03/04
 • Dział Księgowości tel. 32/354-90-02/05/06/07/08/09/10/16
 • Dział Rozrachunków z Kontrahentami tel. 32/354-90-11/12/13/14/15/17/18
 • Sekcja Kadrowo-Płacowa tel. 32/354-90-19

Dane teleadresowe Administracji

http://www.sdsm.pl/main/administracje_sdsm.html

 

Numery alarmowe

czynne 24h dostępne są po wyszukaniu opiekuna  budynku przy pomocy linku poniżej

http://www.sdsm.pl/main/wyszukiwarka_administracji.html

 

Konta bankowe:

PKO BP S.A. o/Katowice 12 1020 2313 0000 3902 0521 5118

PKO BP S.A. NUMER: 26 1020 2313 0000 3102 0521 5258 - WPŁATA WADIUM

PKO BP S.A. NUMER: 04 1020 2313 0000 3102 0521 5266 - SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI