Przejdź do głównej treści
Otwiera się w nowym oknie
Zgłoś Awarię

OGŁOSZENIE

Śląsko Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. jako zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej „Braci Woźniaków 4, Kulika 78” w Katowicach ogłasza przetarg na :

Zmianę systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne – gazyfikację, w oparciu o indywidualne 2-funkcyjne piece gazowe: wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. w lokalach, wykonanie instalacji gazowej w budynkach i poszczególnych lokalach wraz z zasilaniem kuchni oraz robotami towarzyszącymi dla budynków przy ul. Br.Woźniaków 4 i T.Kulika 78 w Katowicach
– zgodnie z wykonaną dokumentacją projektową i przedmiarami robót.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 03.02.2023r. do godz. 14.30  w siedzibie Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o. ADMINISTRACJA WIECZOREK Katowice 40-423 ul. Krawczyka 3.

Materiały przetargowe wraz ze szczegółowymi warunkami przetargu dostępne są na stronie internetowej Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.sdsm.pl w zakładce Aktualności/Przetarg na zmianę systemu ogrzewania  na ogrzewanie proekologiczne WM „Braci Woźniaków 4, Kulika 78”.

Osobami upoważnionymi do kontaktu z oferentem są:

  • Katarzyna Urbańczyk nr tel. 32 353-30-88 wew. 4 lub kurbanczyk@sdsm.pl

  • Magdalena Gembicka nr tel. 32 353-30-88 wew.4 lub mgembicka@sdsm.pl

Pliki do pobrania
Tytuł Rozmiar pliku Pobierz
Projekt techniczny wewnętrzna instalacja gazu Kulika 78.pdf 1.19 MB Pobierz
Projekt budowlany wewnętrzna instalacja gazu Br.Woźniaków 4.pdf 1.58 MB Pobierz
Projekt techniczny instalacja c.o., c.wu Kulika 78.pdf 1.58 MB Pobierz
Projekt budowlany wewnętrzna instalacja gazu Kulika 78.pdf 1.43 MB Pobierz
Projekt techniczny instalacja c.o. i c.wu Br.Woźniaków 4.pdf 1.53 MB Pobierz
Przedmiar robót budynek Br.Woźniaków 4.pdf 315.29 KB Pobierz
Przedmiar robót budynek Kulika 78.pdf 321.52 KB Pobierz
Projekt techniczny wewnętrznej instalacja gazu Br.Woźniaków 4.pdf 1.21 MB Pobierz
Specyfikacja - zmiana systemu ogrzewania gazyfikacja Br.Woźniaków 4 Kulika 78.pdf 1.85 MB Pobierz
Wzór umowy - zmiana systemu ogrzewania gazyfikacja Br.Woźniaków 4 Kulika 78.pdf 2.45 MB Pobierz