Przejdź do głównej treści
Otwiera się w nowym oknie
Zgłoś Awarię

KOMUNIKAT

DLA OBYWATELI UKRAINY I OSÓB, KTÓRE POSZUKAJĄ MIESZKAŃ DLA UCHODŹCÓW

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi wynajmu mieszkań dla uchodźców z Ukrainy, informujemy, że Śląsko - Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o.  posiada w swoim zasobie wolne lokale mieszkalne położone na terenie Katowic, Mysłowic, Sosnowca, Chorzowa, Tychów, Rudy Śląskiej i Świętochłowic, jednakże nie są to lokale umożliwiające ich natychmiastowe zasiedlenie. W większości są to mieszkania wymagające przeprowadzenia remontu kapitalnego, nierzadko z koniecznością wykonania instalacji grzewczych czy toalet w obrębie lokalu. Oprócz ww. prac remontowych, lokale wymagają pełnego wyposażenia w sprzęt AGD, umeblowania czy rzeczy codziennego użytku.

Jednocześnie informujemy, iż Spółka otwarta jest na różne formy pomocy uchodźcom w zakresie pokrycia przez zainteresowane osoby kosztów
np. wynajmu lokalu jak również ewentualnego sfinansowania kosztów remontu, wykończenia i wyposażenia lokalu z zasobów Spółki.

W przypadku zainteresowania konkretnym lokalem mieszkalnym, zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 728 350 017 i adresem mailowym eklonnek@sdsm.pl, jrostecka@sdsm.pl, ipalka@sdsm.pl, bpenther@sdsm.pl.   Każda propozycja pomocy musi zostać uzgodniona pomiędzy stronami w formie pisemnej. Pracownicy Spółki udzielą Państwu szczegółowych informacji oraz chętnie pomogą wypełnić niezbędne dokumenty.  

Ponadto, podkreślamy, że Spółka zobowiązana jest przy zawieraniu umów najmu do zachowania należytej staranności oraz przestrzegania  obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, a w szczególności Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, jak również zapisów Aktu Założycielskiego Spółki, m.in. w zakresie okresu i warunków najmu jak również partycypacji w kosztach utrzymania lokalu.

Śląsko - Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. wystąpiła już z propozycją pomocy osobom przybywającym do Polski z Ukrainy w formie przeprowadzenia remontu i wyposażenia kilku lokali mieszkalnych oraz sfinansowania pobytu kilku rodzinom z dziećmi do czasu zakończenia prac remontowych. Nie wykluczamy także innych form pomocy.  

W siedzibie Spółki organizowana jest również zbiórka rzeczy i artykułów pierwszej potrzeby, zgodnie z wytycznymi uzyskanymi od przedstawicieli lokalnych samorządów.