Przejdź do głównej treści
Otwiera się w nowym oknie
Zgłoś Awarię

Kontakt

Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o.

Siedziba Spółki: 40–860 Katowice, ul. Gliwicka 204

KRS: Sąd Rejonowy w Katowicach Krajowego
Rejestru Sądowego nr: 0000077664

NIP: 634-12-60-857
REGON: 273021217
Kapitał Zakładowy: 121 166 600,00 zł

Biuro Zarządu

tel. 32-781-66-16
tel. 32-781-66-17
e-mail: centrala@sdsm.pl

Wewnętrzne numery telefonów

Sekretariat Biura Zarządu
wybierz 3
Chcesz kupić mieszkanie
wybierz 4
Chcesz być naszym najemcą
wybierz 5
Masz zadłużenie
wybierz 6
Konta bankowe

Ogólny rachunek bankowy:
PKO BP S.A. o/K-ce
12 1020 2313 0000 3902 0521 5118

wpłata wadium:
PKO BP S.A.
26 1020 2313 0000 3102 0521 5258

sprzedaż nieruchomości:
PKO BP S.A.
04 1020 2313 0000 3102 0521 5266