Przejdź do głównej treści
Otwiera się w nowym oknie
Zgłoś Awarię

Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. w Katowicach przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji swoich zadań i usług w sposób etyczny, jawny i przejrzysty

Jeżeli posiadają Państwo wiedzę o okolicznościach mogących świadczyć o wystąpieniu nadużycia finansowego lub nieprawidłowości dotyczących naszych działań prosimy o przekazanie takich informacji. Każdy taki sygnał będzie szczegółowo badany.

Przekazywane sygnały o nadużyciach/nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych i korygujących oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji usług. W celu zgłoszenia nadużyć /nieprawidłowości należy:

  • skorzystać z formularza
  • lub wysłać listownie na adres: ŚDSM Sp. z o.o., ul. Gliwicka 204 40-860 Katowice. Prosimy o umieszczenie listu w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem "zgłoszenie nieprawidłowości", umieszczonej w kolejnej, zamkniętej kopercie zaadresowanej do Komisja ds. sygnalistów

Zasady, jakimi kierujemy się przy rozpatrywaniu przekazanych zgłoszeń

  • Każde zgłoszenie podlega ochronie przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym. Informacje objęte zgłoszeniem, umożliwiające identyfikację osoby dokonującej zgłoszenie, będą chronione zarówno na etapie wyjaśniania sprawy, podczas prowadzenia ewentualnych działań zapobiegawczych, jak również w przyszłości i udostępniane wyłącznie uprawnionym urzędnikom oraz funkcjonariuszom odpowiednich służb.
  • Wszelkie zgłoszenia będą skrupulatnie rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi procedurami w ŚDSM w Katowicach oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
  • W przypadku wyrażenia chęci pozostania anonimowym przez osobę dokonującą zgłoszenia za pośrednictwem formularza, dokonywana będzie pełna anonimizacja zgłoszenia (ze zgłoszenia usunięte zostaną dane osobowe zgłaszającego i inne cechy pozwalające na identyfikację jego tożsamości) przed jej ewentualnym przekazaniem w celu wyjaśnienia sprawy.
  • W przypadku zgłoszeń, które będą niepełne i nie będzie możliwości uzupełnienia tych informacji, istnieje ryzyko, że zbadanie takiego zgłoszenia może byc utrudnione, co w konsekwencji spowoduje brak jego rozpatrzenia.