Przejdź do głównej treści
Otwiera się w nowym oknie
Zgłoś Awarię
 • dostęp do e-karoteki, czyli możliwość podglądu kartotek Właścicieli lokali przez stronę www. Każdy Właścicieli lokalu posiada indywidualny login oraz hasło. Poprzez e-kartotekę można sprawdzić swój aktualny stan salda, uzyskać informacje z wirtualnej tablicy ogłoszeniowej, zapoznać się z ważnymi dokumentami; posiadać wgląd w treści uchwał i regulaminów. Użytkownicy e-kartoteki posiadają możliwość samodzielnej analizy stanu własnych rozliczeń, zobowiązań i wpłat. Pozwala to zmniejszyć koszty i czas pozyskania informacji (przejazd do siedziby zarządcy, rozmowa telefoniczna, itp.), tym bardziej, że informacje te dostępne są 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 • prowadzenie i aktualizację wykazu lokali, właścicieli lokali i najemców, weryfikowanie stanu prawnego nieruchomości;
 • przygotowywanie i obsługa zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej;
 • prowadzenie korespondencji z właścicielami;
 • opracowywanie planów finansowych w zakresie utrzymania nieruchomości wspólnej oraz funduszu remontowego;
 • prowadzenie działalności marketingowej w zakresie wynajmowania wolnych powierzchni i pomieszczeń wspólnych;
 • informowanie na bieżąco Właścicieli lokali o wszelkich istotnych okolicznościach faktycznych i prawnych, dotyczących nieruchomości wspólnej, działalności Zarządu Wspólnoty oraz czynnościach zarządzania w formie pisemnych ogłoszeń wywieszanych na tablicach ogłoszeń w budynku, jak również w formie informacji w e-kartotece;
 • przechowywanie i zabezpieczenie, a w stosownym czasie archiwizowanie dokumentów Wspólnoty i dokumentacji dotyczącej nieruchomości, a także sporządzanie lub zlecanie sporządzenia dokumentacji odpowiednio do wymogów przewidzianych przepisami;
 • przygotowywanie wymiaru opłat dla właścicieli i dostarczanie ich właścicielom;
 • powiadamianie właścicieli o zmianie wysokości opłat;
 • wydawanie zaświadczeń w stosunku do Właścicieli lokali dotyczących dodatków mieszkaniowych, pomocy społecznej, itp.; zawieranie umów ubezpieczenia części wspólnych nieruchomości.