Przejdź do głównej treści
Otwiera się w nowym oknie
Zgłoś Awarię
  • nadzór nad bieżącym funkcjonowaniem nieruchomości;
  • zapewnienie dla nieruchomości dostaw mediów;
  • kontrolowanie na terenie wokół budynku wszelkich nieprawidłowości np. wycieków wody, zniszczeń wywołanych siłami przyrody, stanu oświetlenia, stanu chodnika itp.;
  • zapewnienie utrzymania nieruchomości w należytym stanie technicznym poprzez bieżącą konserwację i bieżące naprawy nieruchomości wspólnej;
  • zapewnienie utrzymania w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku, służących do wspólnego użytku właścicieli lokali oraz terenu przynależnego do nieruchomości;
  • negocjowanie, podpisywanie oraz kontrolowanie umów zawartych z dostawcami mediów oraz innych usług dla nieruchomości;
  • analiza kosztów ponoszonych przez nieruchomość w zakresie jej bieżącej eksploatacji wraz poszukiwaniem możliwości ich obniżenia;
  • nadzór nad prawidłowością dokonywania odczytów urządzeń pomiarowych oraz terminowością legalizacji.