Przejdź do głównej treści
Otwiera się w nowym oknie
Zgłoś Awarię
  • sporządzanie planów zarządzania nieruchomości, uwzględniających różne warianty postępowania z nieruchomością;
  • analizę możliwości oraz obsługę procesu ubiegania się przez Wspólnotę o dofinansowanie zewnętrzne;
  • przygotowanie różnych wariantów ubezpieczenia oraz zestawienie kilku ofert towarzystw ubezpieczeniowych w celu wybrania oferty najkorzystniejszej dla Wspólnoty;
  • obsługę procesów inwestycyjnych, w ramach której oferujemy wykonanie oceny inwestycyjnej planowanych przedsięwzięć, koordynację prac mających na celu osiągnięcie założonych efektów przy minimalnym poziomie ryzyka, komfort profesjonalnie zorganizowanego procesu budowy oraz wsparcia merytorycznego (obsługa w tym zakresie obejmuje m.in. określenie wstępnych kosztów inwestycji, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, załatwianie formalności związanych z uzyskaniem kredytów bankowych, zawieranie w imieniu Wspólnot Mieszkaniowych umów kredytowych, kontrola kosztów, nadzór inwestorski).