Przejdź do głównej treści
Otwiera się w nowym oknie
Zgłoś Awarię
  • reprezentowanie Wspólnoty na zewnątrz przed organami administracji państwowej i samorządowej;
  • reprezentowanie Wspólnoty przed osobami fizycznymi i prawnymi;
  • reprezentowanie Wspólnoty w stosunkach pomiędzy właścicielami, porady prawne, przygotowanie pism, opinii, pomoc, doradztwo itp.;
  • opracowywanie uchwał i innych aktów normatywnych Wspólnoty (regulaminów, statutów, umów);
  • prowadzenie windykacji należności na drodze sądowej;
  • dochodzenie w imieniu Wspólnoty od innych podmiotów bądź ich następców prawnych roszczeń z tytułu gwarancji, rękojmi i ogólnej odpowiedzialności kontraktowej związanych z obiektami budowlanymi na terenie nieruchomości wspólnej oraz świadczeniami zapewniającymi prawidłowe funkcjonowanie Wspólnoty;
  • pomoc prawna w przejęciu nieruchomości od poprzedniego zarządcy;
  • udzielanie porad prawnych, związanych ze sprawami mieszkaniowymi i dotyczących nieruchomości.