Przejdź do głównej treści
Otwiera się w nowym oknie
Zgłoś Awarię

Począwszy od dnia  1 lipca 2021 właściciele bądź zarządcy domów, bloków i obiektów usługowych zobowiązani są dokonać zgłoszenia w zakresie źródła ciepła jakim ogrzewane są budynki. Wynika to wprost z ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw. Założeniem zmiany przepisów jest stworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Ustawodawca wyznaczył czas w jakim takie zgłoszenie należy wykonać. I tak dla budynków, które po dacie 1 lipca 2021 zmieniły swój system grzewczy obowiązek zgłoszenia wynosi 14 dni, dla pozostałych budynków czas ten wynosi 12 miesięcy.

W związku z tym informujemy, iż proces ujawniania budynków w systemie CEEB jest prowadzony na bieżąco przez pracowników Spółki. Wszystkie budynki, będące własnością Spółki, jak i zarządzane przez  Śląsko-Dąbrowską Spółkę Mieszkaniową Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach w wyznaczonym przez Ustawodawcę terminie zostaną zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Proszę więc nie podejmować żadnych działań w tym temacie, celem zachowaniu porządku w zgłaszanych sukcesywnie budynkach. 

W celu zasięgnięcia dodatkowych wyjaśnień proszę o kontakt pod nr. telefonu 32-781-66-16 lub drogą mailową na adres masztuka@sdsm.pl