Przejdź do głównej treści
Otwiera się w nowym oknie
Zgłoś Awarię

NAJEM GARAŻY:

Umowy najmu garaży są zawierane w wyniku postępowania konkursowego (postępowanie dwuetapowe, zakończone licytacją) lub postępowania ofertowego prowadzonego w ramach ekspozycji stałej (wybór najemcy następuje według kolejności składania wniosków).  Procedurę konkursową lub ekspozycję stałą prowadzi się według zasad ustalonych dla lokali użytkowych, z dostosowaniem do przedmiotu najmu.

NAJEM POMIESZCZEŃ NIEPEŁNOWARTOŚCIOWYCH:

Umowy najmu pomieszczeń niepełnowartościowych są zawierane w wyniku postępowania ofertowego prowadzonego w ramach ekspozycji stałej (wybór najemcy następuje według kolejności składania wniosków). 

Ekspozycję stałą prowadzi się według zasad ustalonych dla lokali użytkowych, z dostosowaniem do przedmiotu najmu.

Czym jest pomieszczenie niepełnowartościowe:

Przez pomieszczenie niepełnowartościowe należy rozumieć, w szczególności piwnice, sutereny, pomieszczenia gospodarcze, pralnie, suszarnie pomieszczenia magazynowe.

Teraz kiedy już znasz zasady, znajdź swój lokal