Przejdź do głównej treści
Otwiera się w nowym oknie
Zgłoś Awarię

Jak kupić mieszkanie z ustawy?

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. prowadzi sprzedaż mieszkań w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa (Dz. U. z 2016r. poz.52). Pierwszym etapem sprzedaży są prace przygotowawcze w zakresie opracowania aktualnej dokumentacji prawnej i geodezyjnej dla nieruchomości wymaganej do sprzedaży nieruchomości lokalowych. W drugiej kolejności Spółka rozpoczyna wysyłkę indywidualnych zawiadomień do najemców o możliwości i warunkach zakupu mieszkania.

Etapy procedury przewidziane przepisami ww. ustawy obejmują również następujące czynności z bezpośrednim udziałem zainteresowanych najemców:

1.    zebranie oświadczeń woli zakupu od zainteresowanych najemców wraz z kompletem wskazanych dokumentów – w  terminie 3 miesięcy  od otrzymania ww. zawiadomienia,
2.    ustalenie wysokości bonifikat na podstawie dokumentów przedstawionych przez najemców,
3.    wycena lokali mieszkalnych i ustalenie ich ceny zakupu, a także określenie indywidualnych kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży (podatek od czynności cywilnoprawnych, taksa notarialna, założenie księgi wieczystej dla nieruchomości lokalowej),
4.    zawarcie notarialnych umów sprzedaży – zgodnie z terminami deklarowanymi przez najemców.

Informacji merytorycznych udziela Dział Sprzedaży Mieszkań z Ustawy pod numerem telefonu: 32/ 781 66 16 w. 124, 125, 126