Przejdź do głównej treści
Otwiera się w nowym oknie
Zgłoś Awarię

Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o., jako beneficjent środków unijnych w ramach projektu „Odetchnij z ŚDSM – ograniczenie niskiej emisji z 52 budynków mieszkalnych, będących własnością Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o.” POIS.01.07.01-00-0014/20 w ramach działania POIS.01.07.00 - kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, oś priorytetowa POIS.01.00.00 - Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Mechanizm ten został opracowany i udostępniony przez Instytucję Zarządzającą. Jest to narzędzie informatyczne umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

  1. specjalny adres e-mail: POIS@mfipr.gov.pl lub
  2. elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej: pois.gov.plnieprawidlowosci