Przejdź do głównej treści
Otwiera się w nowym oknie
Zgłoś Awarię
Oferta wynajmu
Katowice, Kijowska 85
Typ oferty
Lokal użytkowy
Powierzchnia
422.00 m²
Tryb postępowania
Konkurs z licytacją stawki czynszowej
Stawka czynszowa (za 1m2)
15,00 zł

Lokal użytkowy

Przeznaczenie
inne
Piętro
parter
Liczba pokoi
13
Instalacja centralnego ogrzewania w mieszkaniu

Dodatkowy opis

Konkurs na najem lokalu użytkowego (pawilonu handlowego) położonego przy ul. Kijowskiej 85 w Katowicach  w terminie od dnia 09.03.2023r. do dnia 23.03.2023r.

- stawka czynszu: 15,00 zł/m2          wadium: 6 330,00 zł        postąpienie: 1,00 zł

- powierzchnia użytkowa lokalu: 422,00 m² (13 pomieszczeń)

- wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., CO

 Piętro: parter

Dotychczasowa działalność prowadzona w lokalu: sklep wielobranżowy

Najemca lokalu uprawniony będzie do używania terenu przynależnego do lokalu, położonego w granicach działki nr 68, przy czym wynagrodzenie za używanie tego terenu zawarte jest w czynszu za lokal użytkowy.

Dla w/w terenu, w tym działki nr 68 obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (zgodnie z załącznikiem graficznym). Przeznaczenie działki w Planie:

U, KS3 - Tereny usług z parkingami i dojazdami (zakaz realizacji barier dla niepełnosprawnych)

MN 5 - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w zabudowie wolnostojącej
i szeregowe (dopuszczenia: realizacja infrastruktury technicznej i dojazdów)

ZP, KDX - Tereny zieleni urządzonej i ścieżki piesze

Na działce ustanowiono służebność (pas o szerokości 2,50 m), której przebieg zaznaczono na mapie stanowiącej załącznik graficzny do niniejszego ogłoszenia. Służebność polega na prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 68 do sąsiedniej działki nr 64/5.   

Spółka zastrzega, że na Najemcy lokalu spoczywać będzie obowiązek utrzymania układu komunikacyjnego istniejącego w obrębie pasa służebności.

Spółka nie dopuszcza możliwości  podjęcia w lokalach objętych procedurą konkursową, działalności gospodarczej wymagającej uzyskania koncesji na prowadzenie kasyna gry, w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych.

Spółka zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku:

a) zwłoki w zapłacie czynszu wynoszącej ponad dwa okresy płatności,

b) wykorzystywania przez Oferenta przedmiotu najmu w sposób sprzeczny z umową i przeznaczeniem przedmiotu najmu, a w szczególności podjęcia w lokalu działalności gospodarczej niezgodnej z umową, a także dewastacji przedmiotu najmu i jego podnajmowania bez zgody Spółki,

c) rażącego naruszania przez Wnioskodawcę innych postanowień umowy.

Oferent zobowiązany jest do wpłacenia wadium w wysokości, które zostały określone w ogłoszeniu, przelewem bankowym na konto Spółki tj. Bank PKO S.A O/Katowice nr 26 1020 2313 0000 3102 0521 5258.

Kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami i potwierdzeniem wpłaty wadium należy złożyć w siedzibie Spółki najpóźniej w ostatnim dniu konkursu do godziny 14:30.

Wniosek należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem "KONKURS NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO" (imię i nazwisko oraz adres lokalu którego dotyczy wniosek).

Oględziny lokalu użytkowego możliwe w terminie konkursu, wyłącznie w dni robocze po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem Obsługi Nieruchomości w Administracji Śląsk przy ul. Warsztatowej 4 w Rudzie Śląskiej, tel. 32/ 342-34-75.  Informacji na temat stanu technicznego lokalu udziela Administracja.

Informacji merytorycznych w przedmiocie procedury wynajmu udziela Dział Gospodarowania Nieruchomościami w Spółce pod numerem telefonu: 32/ 781-66-16 wew. 127 lub 698 641 906.

https://www.sdsm.pl/z-konkursu-2

 

Opiekun oferty

Godziny kontaktu
  • Poniedziałek: 07:00 - 15:00
  • Wtorek: 07:00 - 15:00
  • Środa: 07:00 - 15:00
  • Czwartek: 07:00 - 15:00
  • Piątek: 07:00 - 15:00
  • Sobota: Nieczynne
  • Niedziela: Nieczynne