Przejdź do głównej treści
Otwiera się w nowym oknie
Zgłoś Awarię
Oferta wynajmu
Katowice, Mikołowska 47
Typ oferty
Lokal użytkowy
Powierzchnia
33.89 m²
Tryb postępowania
Konkurs z licytacją stawki czynszowej
Stawka czynszowa (za 1m2)
15,00 zł

Lokal użytkowy

Przeznaczenie
inne
Piętro
parter
Liczba pokoi
Instalacja centralnego ogrzewania w mieszkaniu

Dodatkowy opis

Konkurs na najem lokalu użytkowego  położonego przy ul. Mikołowska 47 w Katowicach  w terminie od dnia 21.09.2022r. do dnia 05.10.2022r.

- wywoławcza stawka czynszu: 15,00 zł/m2          wadium: 508,35 zł        postąpienie: 1,00 zł

- powierzchnia użytkowa lokalu: 33,89 m² (3 pomieszczenia)

- wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., CO - elektryczne

 Piętro: parter

Dotychczasowa działalność prowadzona w lokalu: handlowo - usługowa

Spółka nie dopuszcza możliwości  podjęcia w lokalach objętych procedurą konkursową, działalności gospodarczej wymagającej uzyskania koncesji na prowadzenie kasyna gry, w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych.

Spółka zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku:

a) zwłoki w zapłacie czynszu wynoszącej ponad dwa okresy płatności,

b) wykorzystywania przez Oferenta przedmiotu najmu w sposób sprzeczny z umową i przeznaczeniem przedmiotu najmu, a w szczególności podjęcia w lokalu działalności gospodarczej niezgodnej z umową, a także dewastacji przedmiotu najmu i jego podnajmowania bez zgody Spółki,

c) rażącego naruszania przez Wnioskodawcę innych postanowień umowy.

Oferent zobowiązany jest do wpłacenia wadium w wysokości, które zostały określone w ogłoszeniu, przelewem bankowym na konto Spółki tj. Bank PKO S.A O/Katowice nr 26 1020 2313 0000 3102 0521 5258.

Kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami i potwierdzeniem wpłaty wadium należy złożyć w siedzibie Spółki najpóźniej w ostatnim dniu konkursu do godziny 14:30.

Wniosek należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem "KONKURS NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO" (imię i nazwisko oraz adres lokalu którego dotyczy wniosek).

Oględziny lokalu użytkowego możliwe w terminie konkursu, wyłącznie w dni robocze po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem Obsługi Nieruchomości w Administracji Wujek przy ul. Załęskiej 37A w Katowicach, tel. 32/ 209-51-50.  Informacji na temat stanu technicznego lokalu udziela Administracja.

Informacji merytorycznych w przedmiocie procedury wynajmu udziela Dział Gospodarowania Nieruchomościami w Spółce pod numerem telefonu: 32/ 781-66-16 wew. 127 lub 698 641 906.

https://www.sdsm.pl/z-konkursu-2

 

Opiekun oferty

Godziny kontaktu
  • Poniedziałek: 07:00 - 15:00
  • Wtorek: 07:00 - 15:00
  • Środa: 07:00 - 15:00
  • Czwartek: 07:00 - 15:00
  • Piątek: 07:00 - 15:00
  • Sobota: Nieczynne
  • Niedziela: Nieczynne