Przejdź do głównej treści
Otwiera się w nowym oknie
Zgłoś Awarię
Oferta wynajmu
Katowice, Wincentego Pola 2
Typ oferty
Lokal użytkowy
Powierzchnia
42.10 m²
Tryb postępowania
Konkurs z licytacją kwoty czynszu
Kwota czynszu
505,20 zł
Stawka czynszowa (za 1m2)
12,00 zł

Lokal użytkowy

Przeznaczenie
Piętro
parter
Liczba pokoi
4
Instalacja centralnego ogrzewania w mieszkaniu

Dodatkowy opis

Konkurs na najem lokalu użytkowego położonego przy ul. Wincentego Pola 2 w Katowicach 
w terminie od dnia 21.03.2024r. do dnia 05.04.2024r.

Minimalna wywoławcza wysokość czynszu netto za lokal: 505,20 zł (stawka czynszu za 1m2: 12,00 zł)

-  wadium: 510,00 zł       - postąpienie: 10,00 zł

- powierzchnia użytkowa lokalu: 42,10 m² (4 pomieszczenia)

- wysokość kaucji 3-krotość miesięcznego czynszu brutto

- wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan.

 Piętro: parter

Dotychczasowa działalność prowadzona w lokalu: działalność handlowa

Obiekt tymczasowy, wolnostojący, nietrwale związany z gruntem - brak fundamentów; obiekt posadowiony na podwalinie w postaci bloczków betonowych.

Najemcę obciążać będzie obowiązek utrzymania w należytym stanie technicznym i porządkowym (w tym także obowiązek usuwania śniegu, sopli i oblodzenia) bezpośredniego otoczenia lokalu, tj. chodnika i dojścia do lokalu, a także pasma zieleni okalającego budynek (od strony północnej i południowej ograniczonego linią drzew), zgodnie z załącznikiem graficznym do ogłoszenia.

Spółka nie dopuszcza możliwości  podjęcia w lokalach objętych procedurą konkursową, działalności gospodarczej wymagającej uzyskania koncesji na prowadzenie kasyna gry, w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych.

Spółka zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku:

a) zwłoki w zapłacie czynszu wynoszącej ponad dwa okresy płatności,

b) wykorzystywania przez Oferenta przedmiotu najmu w sposób sprzeczny z umową i przeznaczeniem przedmiotu najmu, a w szczególności podjęcia w lokalu działalności gospodarczej niezgodnej z umową, a także dewastacji przedmiotu najmu i jego podnajmowania bez zgody Spółki,

c) rażącego naruszania przez Wnioskodawcę innych postanowień umowy.

Oferent zobowiązany jest do wpłacenia wadium w wysokości, które zostały określone w ogłoszeniu, przelewem bankowym na konto Spółki tj. Bank PKO S.A O/Katowice nr 26 1020 2313 0000 3102 0521 5258.

Kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami i potwierdzeniem wpłaty wadium należy złożyć w siedzibie Spółki najpóźniej w ostatnim dniu konkursu do godziny 14:30.

Wniosek należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem "KONKURS NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO" (imię i nazwisko oraz adres lokalu którego dotyczy wniosek).

Oględziny lokalu użytkowego możliwe w terminie konkursu, wyłącznie w dni robocze po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem Obsługi Nieruchomości w Administracji Wujek przy ul. Załęskiej 37A w Katowicach, tel. 32/ 209-51-50.  Informacji na temat stanu technicznego lokalu udziela Administracja.

Informacji merytorycznych w przedmiocie procedury wynajmu udziela Dział Gospodarowania Nieruchomościami w Spółce pod numerem telefonu: 32/ 781-66-16 wew. 127, 120 lub 698 641 906.

Informacje o konkursie:
https://www.sdsm.pl/konkurs-na-najem-lokali-uzytkowych-od-21-03-2024r-do-05-04-2024r

https://www.sdsm.pl/z-konkursu-2

Opiekun oferty

Godziny kontaktu
  • Poniedziałek: 07:00 - 15:00
  • Wtorek: 07:00 - 15:00
  • Środa: 07:00 - 15:00
  • Czwartek: 07:00 - 15:00
  • Piątek: 07:00 - 15:00
  • Sobota: Nieczynne
  • Niedziela: Nieczynne