Przejdź do głównej treści
Otwiera się w nowym oknie
Zgłoś Awarię
Oferta wynajmu
Świętochłowice, Łagiewnicka 64
Typ oferty
Lokal użytkowy
Powierzchnia
31.50 m²
Tryb postępowania
Konkurs z licytacją kwoty czynszu
Kwota czynszu
472,50 zł
Stawka czynszowa (za 1m2)
15,00 zł

Lokal użytkowy

Przeznaczenie
Piętro
Liczba pokoi
2
Instalacja centralnego ogrzewania w mieszkaniu

Dodatkowy opis

Konkurs na najem lokalu użytkowego położonego przy ul. Łagiewnickiej 64 w Świętochłowicach 
w terminie od dnia 21.03.2024r. do dnia 05.04.2024r.

Minimalna wywoławcza wysokość czynszu netto za lokal: 472,50 zł (stawka czynszu: 15,00 zł/m2 )
- wadium: 480,00 zł        - postąpienie: 10,00 zł

- powierzchnia użytkowa lokalu: 31,50 m² (2 pomieszczenia)

- wysokość kaucji 3-krotość miesięcznego czynszu brutto

- wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., CO

 Piętro: parter

Dotychczasowa działalność prowadzona w lokalu: sklep ogólnospożywczy

Spółka nie dopuszcza możliwości  podjęcia w lokalach objętych procedurą konkursową, działalności gospodarczej wymagającej uzyskania koncesji na prowadzenie kasyna gry, w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych.

Spółka zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku:

a) zwłoki w zapłacie czynszu wynoszącej ponad dwa okresy płatności,

b) wykorzystywania przez Oferenta przedmiotu najmu w sposób sprzeczny z umową i przeznaczeniem przedmiotu najmu, a w szczególności podjęcia w lokalu działalności gospodarczej niezgodnej z umową, a także dewastacji przedmiotu najmu i jego podnajmowania bez zgody Spółki,

c) rażącego naruszania przez Wnioskodawcę innych postanowień umowy.

Oferent zobowiązany jest do wpłacenia wadium w wysokości, które zostały określone w ogłoszeniu, przelewem bankowym na konto Spółki tj. Bank PKO S.A O/Katowice nr 26 1020 2313 0000 3102 0521 5258.

Kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami i potwierdzeniem wpłaty wadium należy złożyć w siedzibie Spółki najpóźniej w ostatnim dniu konkursu do godziny 14:30.

Wniosek należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem "KONKURS NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO" (imię i nazwisko oraz adres lokalu którego dotyczy wniosek).

Oględziny lokalu użytkowego możliwe w terminie konkursu, wyłącznie w dni robocze po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem Obsługi Nieruchomości w Administracji Śląsk przy ul. Warsztatowej 4 w Rudzie Śląskiej, tel. 32/ 342-34-75.  Informacji na temat stanu technicznego lokalu udziela Administracja.

Informacji merytorycznych w przedmiocie procedury wynajmu udziela Dział Gospodarowania Nieruchomościami w Spółce pod numerem telefonu: 32/ 781-66-16 wew. 127,120 lub 698 641 906.

Informacje o konkursie:
https://www.sdsm.pl/konkurs-na-najem-lokali-uzytkowych-od-21-03-2024r-do-05-04-2024r

https://www.sdsm.pl/z-konkursu-2

Opiekun oferty

Godziny kontaktu
  • Poniedziałek: 07:00 - 15:00
  • Wtorek: 07:00 - 15:00
  • Środa: 07:00 - 15:00
  • Czwartek: 07:00 - 15:00
  • Piątek: 07:00 - 15:00
  • Sobota: Nieczynne
  • Niedziela: Nieczynne